Et sterkere forsvar med Høyre

Med Høyre i regjering har Norge fått et sterkere og mer kampklart forsvar. Siden 2013 er forsvarsbudsjettet økt med 30 prosent. Vi kjøper nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern, overvåkningsfly og annet viktig materiell for å styrke landets sikkerhet.

Helene Røsholt er stortingskandidat for Høyre i Telemark

De siste årene har verden blitt mer uforutsigbar. Vi ser et mer selvhevdende Russland, økende stormaktsrivalisering, terrorisme og flere digitale angrep. Den globale og regionale spenningen er økende. Forsvaret må styrkes for å håndtere utviklingen.

Ap og Sp vil kunne bli avhengige av SV for å danne regjering, de er mot NATO og ser det som et større problem at vi øver på forsvar av vårt eget land med NATO, enn at Russland annekterte Krim. Hva skjer hvis de vinner valget, og blir avhengige av Rødt og SV i forsvarspolitikken?

Regjeringen bygger opp hæren i nord. Norge får et av verdens mest moderne luftforsvar. Regjeringen har satt Heimevernet i stand til å virke som det skal i fred, krise og krig. Marinen seiler mer i nord, særlig ubåtene våre.

Utstyr fornyes i raskt tempo, med nye våpen til alle soldatene, nytt samband til hele HV, og hundrevis av nye feltvogner og slagkraftige multi-kjøretøy. Beredskapslagre er fylt opp og treningsaktiviteten økt vesentlig. På sikt får HV tyngre panservernvåpen og lett luftvern.

Vi satser på overvåking og etterretning. For å følge med på alt som skjer i Norges nærområder, har regjeringen nesten doblet e-tjenestens budsjett siden 2013. Kjøp av overvåkingsfly, nye kystvaktskip og nye kampfly vil også bidra til bedre oversikt i nord. Nylig ble ytterligere to store, innleide kystvaktfartøy satt i tjeneste. Kystvaktens flåte øker dermed til 15 skip. Regjeringen har dessuten bevilget mer enn 600 millioner til å modernisere Forsvarets kryptoløsninger, slik at Norge også i fremtiden kan være i front innen kryptert kommunikasjon.

Regjeringen har økt aktiviteten i Forsvaret betydelig og Forsvaret øver mer enn på lenge.