Et fantastisk godt ikke-sosialistisk samarbeid.

I torsdagens Tønsberg Blad skriver Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen en kronikk der han fremsetter en del påstander om og tanker rundt flere partier. Thorbjørnsens påstander og meninger er utelukkende nettopp det, hans personlige meninger.

Verken Larvik Høyre eller Vestfold og Telemark Høyre, kjenner seg igjen i Thorbjørnsens beskrivelser av andre og eget partis ideologi, praktisk politikk og den generelle beskrivelsen som fremkommer i kronikken. Alle kan være medlemmer i Høyre, men det betyr ikke at de representerer organisasjonen dersom man uttrykker seg utenfor det partiet står for. Våre standpunkter skapes av partiets grasrot og vedtas i våre demokratiske organer, som for eksempel i styret, kommunestyregruppen eller fylkesstyret.

Vi er stolte av å tilhøre ett av fire partier som står sammen både i Vestfold og nasjonalt, i et samarbeid hvor alle søker gode løsninger, og sammen jobber for et samfunn som tar vare på dem som trenger det mest. Vi vil også fremover stå på, side om side, for å ta de nødvendige grepene for å bevare det vi alle er glad i også i fremtiden.

Vi vil også benytte anledningen til å takke Venstre, KrF og FrP for et svært godt samarbeid så langt.