Et konkurransedyktig internasjonalt næringsliv

Anne Strømøy er medlem av kommunestyret og er Sandefjord Høyres 2. kandidat til kommunevalget i 2019.

I dag er det 19 internasjonale skoler i Norge. Disse er viktige for spesialkompetansen vi trenger i landet vårt for å ligge i forkant av nær sagt all næringsutvikling. Vi er så heldige at vi har en av de i Sandefjord.

I skrivende stund ligger det et forslag på høring der lærere fra land utenfor EØS og EU må bo i Norge i to år før de kan få politiattest. Årsaken er barnas sikkerhet. Og selvsagt er vi alle opptatt av at barna skal føle seg trygge i barnehagen og på skolen. 28 saker i 2017 er der ansatte i barnehager eller skoler er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn er helt uakseptabelt, og jeg forstår godt at man ser etter tiltak.

Men forslaget som ligger ute nå er i praksis et yrkesforbud for lærere fra Canada, Australia, New Zealand og USA. Og snart Storbritannia. Når Brexit er en realitet vil nær 70 % av alle lærere ved de internasjonale skolene bli omfattet av dette. Å være internasjonal lærer er en karrierevei, og denne lovendringen vil føre til at disse ikke velger Norge.

Dette vil ha store konsekvenser for norsk næringsliv som er avhengig av ekspertkompetanse fra et internasjonal arbeidsliv for å være konkurransedyktig. Og for mange av disse med denne kompetansen Norge trenger, er en internasjonal skole avgjørende for valg av arbeidssted

Administrerende direktør Morten Fon i Sandefjords største bedrift Jotun er også bekymret, som i likhet med Blokkum ved Kongsberg Gruppen og konsernsjefen i SINTEF, mener at mangelen på internasjonale skoler av god kvalitet vil svekke konkurranseevnen til store norske bedrifter. De mener og at lovendringen vil gjøre det vanskeligere for norske universiteter og forskningsinstitutter å tiltrekke seg internasjonale forskere og professorer.

En løsning på denne utfordringen kunne vært i gi internasjonale skoler unntak fra bestemmelsene. En annen kunne være å godkjenne politiattest fra land som nevnt over. Jeg håper ikke næringspartiet Høyre som er opptatt av mennesket, ikke systemet gjennomfører dette slik det ligger nå. Til det håper jeg vi mener at et konkurransedyktig internasjonalt næringsliv med høy faglig kompetanse er for viktig.