Fagbrev like bra som en mastergrad!

Innen 1. mars må mange ungdommer ha valgt hvilken linje de skal søke seg til på videregående skole. Både foreldre, rådgivere og lærere har et særskilt ansvar for å gi ungdommen gode råd om hva de skal velge. Rådene må selvfølgelig basere seg på den enkeltes interesser og talenter men bør så definitivt også speile behovet i arbeidslivet. Fag- og mesterbrev er nå den mest etterspurte utdanningen blant NHOs medlemsbedrifter!

I følge Statistisk sentralbyråbyrå vil Norge mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. I 2016 var det om lag 24 000 som tok fag- og svennebrev, og det er et helt opplagt behov for at flere velger en yrkesfaglig retning.

Et tilstrekkelig antall fagarbeidere er en forutsetning for å sikre norske arbeidsplasser i fremtiden. Lykkes vi ikke med å utdanne flere fagarbeidere kan det få store konsekvenser ved at bedrifter mister konkurranseevne – noe som vil ramme norsk økonomi.

Solbergregjeringen har derfor foretatt et yrkesfagløft hvor yrkesfagene i 2019 er styrket med 30 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de over 500 millioner kronene regjeringen allerede har styrket yrkesfagene med i perioden 2013 – 2018. Midlene skal gå til bedre kompetanse hos lærere, en styrking av prøvenemdene, forskning og til faget «yrkesfaglig fordypning».

I 2018 økte søkningen til yrkesfag, og vi ser at regjeringens satsing gir resultater. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet for ytterligere å styrke omdømmet til yrkesfaglig utdanning

Som lærling kan man bli kjent med bedriften, og man får lønn gjennom utdanning. Elever med fagbrev kommer raskt i jobb i bransjer der praktiske ferdigheter er like viktig som teoretisk kunnskap. Norge trenger flere som satser på fag og mesterbrev – det er minst like viktig som teoretiske ferdigheter.