Farvel til valgfriheten

Retten til å velge selv er truet. Mindre valgfrihet skal være «mer rettferdig» heter det fra Arbeiderpartiet og de rødgrønne.

Jan Birger Løken
Fylkestingsrepresentant Høyre

På viktige områder som helse, utdanning og barnehage mener AP, SV og Rødt det vil bli mer rettferdig om politikere bestemmer over deg. Mange vil nok smertelig få merke på kroppen hva det innebærer at valgfriheten forsvinner, men da kan det være for sent.

Lukas fra Rælingen hadde jobbet hardt på ungdomsskolen og fått et karaktersnitt på 5,5. Han trodde det måtte være nok til å komme inn på en annen skole enn den som geografisk lå nærmest. Slik gikk det ikke. AP og de andre rødgrønne partiene fjernet valgfriheten i Viken og innførte i fjor «nærskoleprinsippet». Rødgrønn idelogi stoppet Lukas’ drømmer.
Pussig nok er det likevel i Viken slik at dersom man er spesielt god i idrett eller innen kultur, da kan man få unntak fra regelverket! Men dersom man «bare» har spesielt gode akademiske resultater – ja, da er det tommelen ned. Mens man i tidligere Høyrestyrte Vestfold hadde fritt skolevalg til glede for elevene, er friheten erstattet av et «nærskoleprinsipp» i AP/SP/SV-styrte Vestfold og Telemark. Jeg mener det er galt dersom en elevs muligheter begrenses av hvor foreldrene har bosatt seg. Det er ingen «rettferdighet» i det, slik de rødgrønne påstår.

Høyre i regjering har sørget for å ta alle gode krefter i bruk for at flest mulig, så raskt som mulig, skal få helsehjelp. Når AP/SV og Rødt av ideologiske grunner ønsker å fjerne/redusere valgfriheten vil det ramme innbyggere med alminnelig eller svak økonomi. For mens Høyres politikk sørger for at det offentlige betaler dersom en privat aktør leverer den helsehjelpen man kan få gjennom fritt behandlervalg, kan du selv måtte betale dersom du i fremtiden velger privat med AP, SV og Rødt sitt opplegg.

I Oslo rekommunaliserer Ap og SV også private sykehjem. Det hjelper ikke at beboerne ber tynt om å få beholde den private løsningen de har vært inderlig godt fornøyde med. Dette skjer blant annet fordi AP er avhengig av støtte fra kommunistene i partiet Rødt. Også her forvitrer valgfriheten. Populære private alternativer som ikke er drevet av ideelle skal fjernes! Nå kan landet komme i en situasjon der partiet Rødt kommer «på vippen» også på Stortinget. Ønsker virkelig velgerne å gi slik makt til et kommunistisk parti som vi ha en ny samfunnsorden bl.a. ved at, sitat: «Arbeiderklassen overtar styringa og avskaffer kapitalismen»?

Jeg tror vår felles velferd sikres bedre med Erna Solberg og Høyre.