Fastlandsforbindelsen: Høyre støtter Tønsberg og Færder kommuner

Høyre støtter Tønsberg og Færder kommuner i at det bør bygges tunnel

Både Tønsberg og Færder kommuner har gjort et valg: De ønsker en tunnel som fastlandsforbindelse fra øyene. Høyre i fylkestinget støttet kommunene.


- Argumentene for å velge det ene eller det andre kan alltid diskuteres, men det viktigste for Høyre er faktisk lokaldemokratiet, sier Høyres gruppeleder i fylkestinget, Liv Karto.

KrF og Sp stemte med Høyre med tilsvarende argumentasjon: Vi skal lytte til kommunene. - Når de to kommunestyrene har bestemt seg, bør fylkestinget lytte til kommunene og støtte opp om lokaldemokratiet. Dessverre valgte Arbeiderpartiet og FrP i fylkestinget å overkjøre kommunene, det er sterkt beklagelig, sier Karto.

- Selvfølgelig kan det være delte meninger om valg av løsning, men at fylkestinget skal fortelle kommunene hva som er løsningen blir feil. Høyre mener at fylkeskommunen skal være en støttespiller og ikke en motstander i saker som dette, sier Karto.

Dette betyr utsettelse av fastlandsforbindelsen

-Dette er ikke heldig for demokratiet, men det er heller ikke heldig for fremdriften i prosjektet. I verste fall vil denne uenigheten føre fastlandsforbindelsen ut i en endeløs ørkenvandring, nok en gang. Innbyggerne i Færder og Tønsberg fortjener å få en løsning på plass raskt, avslutter Karto.


Bakgrunn for saken

Vedtaket fra fylkestinget fører til at hele prosjektet med bypakke Tønsberg-regionen nå blir satt på vent, med en høyst usikker fremtid. Det beklager vi sterkt! Det er ikke første gangen et forsøk på å få til en erstatning for kanalbroen strander. De innbyggerne i denne delen av Vestfold som ble født før årtusenskiftet, vil huske den turbulente prosessen det etter hvert ble da man gjorde et forsøk på å finne en løsning i 2003. Heller ikke da lykkes man.

Fylkestinget i Vestfold behandlet denne uken saken om valg av fastlandsforbindelse i bypakke Tønsberg-regionen. I november 2017 ble det vedtatt av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsbergregionen å sende to alternative ut på høring, alternativet med hengebro fra Ramberg til Smørberg og alternativet med undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

Tidligere i mai ble denne saken behandlet av bystyrene i henholdsvis Tønsberg og Færder. Begge steder ble det solid flertall for alternativet med undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. For å kunne komme i gang med reguleringsarbeidet i de to kommunene var man derfor avhengig av at det også i fylkestinget ble flertall for den samme løsningen.

Vestfold Høyres fylkestingsgruppe har hele tiden hatt et solid flertall for tunnelløsningen.  Det er det alternativet som best svarer opp de tre hovedmålene i bypakke Tønsberg-regionen. Samtidig er en av grunnpilarene for Høyre at samfunnet skal bygges nedenfra. Det er derfor viktig for oss å lytte til kommunene. I dette tilfellet var signalet fra Tønsberg og Færder veldig klart, de mente tunell svarte best på de målsetningene fastlandsforbindelsen skal fylle. Flertallet i Høyres gruppe har derfor aldri vært i tvil om hvilken løsning de ville gå for.

For resten av Vestfold vil resultatet av avstemningen i fylkestinget i verste fall bety at vi sitter igjen med en regning på 100 millioner kroner som er det beløpet fylkeskommunen har bidratt med i planleggingsprosessen. Regningen må betales, og uten en finansiert veiløsning blir det å måtte betale for et luftslott som aldri ble noe av. I Vestfold er det mange prosjekter bl.a til gang- og sykkelvei som venter på finansiering. 100 millioner kroner hadde kommet godt med.