Flere læreplasser i Vestfold

Regjeringens tiltak virker og dette er gode nyheter for Vestfold, sier Kårstein E. Løvaas, stortingsrepresentant fra Vestfold.
Nye tall viser at det er en positiv utvikling i antall læreplasser for Vestfold. 

-          Disse tallene viser at vi er på rett vei. Jeg er glad for at Vestfold opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere får læreplass i Vestfold

Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men allerede nå viser det en positiv trend. Vestfold har hatt en økning på 91 inngåtte kontrakter fra 2016-2017, dette tilsvarer en oppgang på 11 prosent.

-          Regjeringens tiltak virker og dette er gode nyheter for Vestfold! Den største forskjellen i Norge er mellom de som har en jobb og de som står utenfor. I Vestfold har vi særlige utfordringer med unge som blir stående lenge utenfor arbeidslivet, og økning i læreplasser bidrar til å snu utviklingen i positiv retning, sier Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant fra Vestfold.

Lettere å bli lærebedrift 

Regjeringen har igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger. 

•         Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
•         Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt
•         Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter
•         Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov
•         Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser

Summen av disse eksemplene på tiltak vi har gjennomført sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjøre det mer attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger. 

-          Nå har vi gjort det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere. Derfor vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass, avslutter Røe Isaksen.