Forbrukslån

Under Vestfold Høyres årsmøte i helgen ble Nøtterøy Høyres resolusjonsforslag om forbrukslån vedtatt. Les vedtaket her:

Svært mange mennesker, både unge og gamle, benytter seg av dyre forbrukslån til personlig finansiering. Dette gjelder også til toppfinansiering av boliglån. Konsekvensen av en slik gjeldssituasjon kan bli vanskelig å komme ut av. Dette er en utvikling Vestfold Høyre er bekymret for.

I Norge tilbys lån med effektiv rente på godt over 20 %. Forbrukslån og særlig salgskreditt markedsføres ofte aggressivt og med uoversiktlige vilkår. Vestfold Høyre er kjent med at Regjeringen arbeider med et gjeldsregister og anser dette som et viktig virkemiddel for å forebygge at forbrukere låner mer enn de har rygg til å bære.

Vestfold Høyre vil at:

• Regjeringens arbeid med gjeldsregister forseres

• markedsføringsreglene for salgskreditt gjennomgås.

• det vurderes å innføre konsesjonskrav for utlånsmeglere, slik at de kommer under Finanstilsynets kontroll

• det bør ikke være lov å tilby en rentesats som er mer enn 10 prosentpoeng over Norges Banks styringsrente