Forsvaret må få betydelig med ekstrabevilgninger

Tiden for vakre ord og ni-tidige utredninger er over. Forsvaret må få betydelig med ekstrabevilgninger slik at vi gir et tydelig signal til Putin om å holde fingrene fra fatet!

Stortingsrepresentant, Erlend Larsen holdt dette innlegget på Landsmøtet.

Det har tatt tid, men nå har regjeringen endelig sagt at de innstiller på å bruke 3,5 milliarder kroner ekstra til å styrke vårt Forsvar og vår sivile beredskap. Det er en god og nødvendig start.

Det er innsatsen vi gjør for å sikre landet vårt nå som kommer til å definere vår generasjon for ettertiden. Det er valgene vi tar i dag som blir skrevet inn i historiebøkene. Det er ikke nok å krysse fingrene og håpe at krigen ikke skal smitte over til flere land. Vi må handle.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning for 30 år siden håpet og trodde vi på fred i vår tid. Putin har brutt disse forhåpningene.


For oss som er folkevalgte er det en sterk påminnelse om at vi må være forberedt på å håndtere det utenkelige. Selve grunnlaget for samfunnsdannelser var hensynet til å gi kollektiv trygghet og sikkerhet for innbyggerne. Dette er selve ur-gjerningen for oss som er folkevalgte. Vi må bygge god grunnberedskap, en beredskap som sikrer oss mot at det utenkelige skal skje.

Det er unnlatelsessynd dersom vi lukker øynene for vårt ansvar for å bygge beredskap mot det utenkelige – militært så vel som sivilt.

I et lite land som Norge må vi samle landets totale ressurser og organisere det på en enda bedre måte. Det er dette som kalles Totalforsvar.

Vårt kollektive forsvarssamarbeid i NATO er grunnbjelken i vårt lands Forsvar. Norge er et stort land i areal, men lite i antall innbyggere. Det gjør oss avhengig av hjelp utenfra. Putins overgrep mot nabolandet understreker at vi er del av Europa og at vi må være med på å utvikle NATO.

Høyre er forsvarspartiet.
Det ble gjort mye bra de åtte årene vi var i regjering. Putins uforutsigbarhet viser at det er behov for å gjøre enda mer.