Fortsatt arbeidsplasser og aktivitet i petroleumssektoren

Oljeprisfallet har truffet oss alle hardt. Langs hele kysten er det er stor usikkerhet og i Vestfold merker vi det også godt. Vårt mål er derfor å gjøre usikkerheten så liten som mulig.

Her i Vestfold kjenner vi alle noen som jobber i bransjen. En nabo som reiser ut på plattform hver måned, et søskenbarn som jobber med å sveise deler til oljeplattformer eller en gammel klassekamerat som jobber med sikkerhetssystemer offshore. Disse menneskene og arbeidsplassene er viktige for oss alle.

Prisfallog uro
Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står nå midt oppe i en krise vi aldri har opplevd tidligere. På norsk sokkel blir planlagte utbygginger og vedlikehold satt på vent. Oppdragene uteblir, og usikkerheten er stor. Derfor er jeg glad for at regjeringen foreslår omfattende skattetiltak for å sikre aktivitet i petroleumssektoren. Forslaget gjør at skatteregningen utsettes. Det kan gjøre at olje- og gassektoren får 100 milliarder kroner som kan brukes til å realisere planlagte prosjekter i 2020 og 2021. Dette vil bidra til at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien holder seg oppe gjennom krisen.

Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og ført til betydelig verdiskaping. Disse ressursene vil fortsette å være viktige for Norge i mange år fremover. Det er svært viktig at krisen vi nå står i ikke gjør at fallet blir for bratt og dypt. Like viktig er det å sørge for at å beholde kompetansen bransjen har i Norge, den trenger vi når vi skal omstille oss.

Grønnomstilling enda viktigere
Omstillingen vi snakket om før pandemien har bare blitt viktigere. Norge har blitt, og skal bli enda mindre oljeavhengig. Regjeringen foreslår derfor en omfattende grønn omstillingspakke. For oss i Vestfold vil det være helt avgjørende å få flere ben å stå på de neste årene. Den grønne omstillingspakken vil blant annet inneholde en storsatsing på forskning, utvikling og innovasjon, samt en betydelig økning for den statlige støtteordningen Enova. Grønn skipsfart og forsterkede tiltak i Hydrogenstrategien vil også bidra til å sikre at vi opprettholder farten i den grønne omstillingen – ut av denne krisen.

Veien ut og videre skjer med grønne jobber og økt konkurransekraft. Ved å skape arbeidsplasser og aktivitet i petroleumssektoren er vi litt nærmere det målet.