Frihet, trygghet, menneskeverd og omsorg for både seg selv og andre

Fra det øyeblikket vi legitimerer aktiv dødshjelp som et tilbud vi gir pasientene våre, så reiser spørsmålet seg om hvor grensen går.

Høyre er så allsidig som hvilket som helst annet parti, det er ulike meninger om alt fra veistrekninger til veiretninger og denne gangen diskuterte vi prinsipper.

Det overordnede verdidokumentet som handler om noe av det aller næreste vi har: frihet, trygghet, menneskeverd og omsorg for både seg selv og andre – vårt prinsipprogram.

Et av punktene som hadde vekt oppmerksomhet før landsmøtet var hvorvidt Høyre skulle endre standpunkt til aktiv dødshjelp. Hvordan hjelper vi de rundt oss som venter på å dø?

Det blir feil å si at palliativ behandling er et alternativ, smertelindring i påvente av en naturlig død, for veldig ofte er disse menneskene fratatt en mulighet som friske mennesker har – nemlig når som helst å kunne avslutte sitt eget liv. I dette vakuumet er det mange som mener at sykehusene burde gå inn med et tilbud for å gi pasientene kontroll over sin egen avslutning. Jeg skal oppsummere hvorfor jeg er uenig.

Fra det øyeblikket vi legitimerer aktiv dødshjelp som et tilbud vi gir pasientene våre, så reiser spørsmålet seg om hvor grensen går. Hvilke sykdommer kvalifiserer til aktiv dødshjelp, vil det kun være sykdommene som fører til at kroppen mister livsviktige funksjoner, eller kan det også inkludere psykiske lidelser? Og hvor tilregnelig må man være for å fatte en så uopprettelig beslutning? Jeg er redd for et samfunn hvor menneskeverdet kan bli redusert til et regnestykke, både matematisk og sosialt. Hvor man setter liggedøgn på sykehus og medisinkostnader opp mot prisen på en avsluttende dose, eller sosialt: hvor mange besøk på sykehus eller sykehjem tåler vi før vi kjenner oss som en belastning for de som er nær oss.

Jeg skal ikke dvele ved legers samvittighet og oppdraget om å redde liv, for det er også et prinsipp, men jeg skal avslutte med å si at det er ingenting ved dette som er enkelt, men jeg er glad for at landsmøtet gikk imot aktiv dødshjelp også denne gangen, fordi alternativet er så mye vanskeligere.