Fritt behandlingsvalg er til for pasientene

Koronaen har skapt lange helsekøer. Fritt behandlingsvalg og samvirke mellom offentlige og private er to viktige virkemidler for å få ned ventetidene. En viktig forskjell på Ap og oss i Høyre er at vi vil bruke alle tilgjengelige ressurser for å gi mennesker behandling så raskt som mulig.

Den røde siden i norsk politikk hevder at private helsetilbud beriker seg på bekostning av det offentlige helsetilbudet. De kommer sjelden med eksempler på at private aktører faktisk beriker seg. Vi har langt flere eksempler på at private aktører er et godt supplement til det offentlige, og at private kan gi mer tilpassede tilbud enn det offentlige får til.

Det viktige er ikke om en pasient blir behandlet av en privat eller offentlig ansatt lege, men at pasienten blir frisk på statens regning. Med fritt behandlingsvalg betaler staten kostnadene, uansett hvem det er som behandler. Det handler om at norske brukere og pasienter skal få rask og god behandling der de selv ønsker det.

Vi har en god offentlig helsetjeneste i Norge. Det er kjernen i vårt helsesystem. Men det består også av mennesker som driver private smerteklinikker, med rusomsorg eller rehabilitering. Det er ikke flust av dem. Men hendene er like varme, selv om Arbeiderpartiet og venstresiden vil få deg til å tro noe annet.

Historien Tonje fortalte i NRKs dokumentarserie «Helene sjekker inn» viser hvorfor fritt behandlingsvalg er nødvendig. Tonje hadde alvorlige psykiske lidelser og hadde flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv. I årevis hadde hun fått behandlinger som ikke virket for henne. På et privat behandlingstilbud hun selv valgte, endret situasjonen seg. Hun gikk fra å ha et ønske om å avslutte eget liv til å ønske å leve. Hun gikk fra å være pasient, til å bli arbeidstaker.

Dette er Fritt behandlingsvalg. Det handler om å sette pasienten foran systemet. Retten til å velge mellom private og offentlige helsetilbud uten å måtte betale av egen lomme er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet vil ta fra oss. Skroter vi dette systemet, vil de som har lommebok til å kjøpe seg forbi køen fortsette å gjøre det. Da får vi et todelt helsevesen, større forskjeller og større sårbarhet.

Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013 var helsekøene lange og mange ventet lenge på behandling. I løpet av de siste syv årene har vi kuttet i helsekøene, innført en rekke pakkeforløp som skaper forutsigbarhet og trygghet i behandlingen, åpnet for et tettere samarbeid med private aktører – slik som for eksempel Alfa kurs- og behandlingssenter i Andebu og LHL-sykehuset Vestfold i Horten. Ingen kan hevde at de to private klinikkene beriker seg på fellesskapets midler.

Vi har alltid hatt en rekke private helsetilbud i Norge, slik som for eksempel fastleger, feberklinikker, og private laboratorium som jobber på spreng for å gi oss svaret på om vi er smittet av korona.

Vi skal fortsette å bygge på den sterke, offentlige helsetjenesten som vi har. Samtidig må vi ta i bruk alle krefter som kan få behandlingstiden ned og kvaliteten opp, enten de er offentlige, ideelle eller private. Vi må samarbeide mer, ikke mindre.