Fritt skolevalg

Skolen er til for elevene. Det kan være mange grunner til at elever ønsker å velge en annen skole enn nærskolen. Det kan handle om fagtilbud, men også et ønske om skifte av miljø. Vi skal ikke glemme at mobbing faktisk er et problem i norsk skole inntil vi kan fastslå målet om en mobbefri skole er oppnådd.

Regjeringen har nå sendt ut et forslag om fritt skolevalg i alle fylker på høring. Uansett resultat av høringen, vil det ta tid før et nasjonalt regelverk kan tre i kraft. For Holmestrandselever er fritt skolevalg viktigere enn for andre Vestfold-elever. De fleste velger faktisk skoler utenfor kommunen. Ved årets opptak valgte 84 elever Holmestrand, 47 valgte Re videregående, 27 valgte Horten, 15 Sande, 14 valgte Greveskogen, og 21 elever valgte andre skoler i Vestfold. Det betyr at 55% av elevene går andre steder.

Skolen er til for elevene. Det kan være mange grunner til at elever ønsker å velge en annen skole enn nærskolen. Det kan handle om fagtilbud, men også et ønske om skifte av miljø. Vi skal ikke glemme at mobbing faktisk er et problem i norsk skole inntil vi kan fastslå målet om en mobbefri skole er oppnådd.

Høyre er for fritt skolevalg, og vil i tillegg gi elever i distriktene rett til å gå på sin nærskole. Arbeiderpartiet og SV er imot fritt skolevalg, og vil sikre skolene i distriktene rett til å få et tilstrekkelig elevgrunnlag. Det betyr at elevene mister valgfrihet.

For Vestfold fant Arbeiderpartiet opp en løsning som sier at du kan gå på skole i nabokommunen, men i Telemark skal du gå på nærskolen. I Vestfold betyr dette at elever fra Horten ikke kan gå på skole i Sandefjord og Larvik, mens elever fra Færder ikke kan gå i Horten eller Holmestrand.

Det er fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene, men Arbeiderpartiet og SV vil begrense skolevalg innenfor fylket. I Vestfold er ikke avstand et stort problem, det samme gjelder deler av Telemark. Hvorfor skal man da vrake en ordning som har fungert helt utmerket gjennom mange år? Hvorfor skal ikke Holmestrandelever få lov til å gå i Sandefjord, landets største videregående skole? Det finnes elever som står opp grytidlig hver morgen for å gå på Sandefjord videregående skole, fordi det er det de vil.

Arbeiderpartiet forsøker å fremstille det som om elever kan bli presset ut av nærskolen fordi det kommer bedre søkere utenfor. Dette har ikke vært noe problem så langt. Mer enn 90% av søkerne får oppfylt sitt førstevalg i Vestfold.

Dersom en skole har problemer med rekruttering, er ikke løsningen å plassere elever der under tvang. Da må andre virkemidler tas i bruk. Nærskoleprinsippet setter ikke elevene først.