Valgkomiteens innstilling til Vestfold Høyres Fylkesårsmøte 2016

Vestfold Høyre avholder sitt fylkesårsmøte på Scandic Park Hotel Sandefjord 4 – 5. mars 2016.Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av fylkesleder Alf Johan Svele.

Valgkomiteen for Vestfold Høyre har i møte 9. februar 2016 avgitt følgende enstemmige innstilling til vedtak på årsmøtet:

Som fylkesleder for Vestfold Høyre velges for 2 år Alf Johan Svele (Holmestrand).

Som 2. nestleder for Vestfold Høyre velges for 2 år Henning Wold (Tønsberg).

Som revisor velges for 1 år Roy Kenneth Skulstad-Hansen (Horten).

Som vararevisor velges for 1 år Ragnar Gjerpe (Re).

Valgkomiteen har vært ledet av Bjørn Hoelseth, Sandefjord.


Vestfold Høyres fylkesårsmøte gjennomføres med følgende dagsorden:

Fredag 4. mars 2016
Kl 16.00 Registrering
Kl 16.15 Åpning av årsmøtet ved Fylkesleder Alf Johan Svele
Konstituering
Resolusjoner
I. Innkomne resolusjoner legges frem
II. Årsmøtet beslutter hvor mange og hvilke resolusjoner som skal behandles
III. Resolusjonskomiteens arbeid settes i gang
Kl 16.45 Pause, kulturministeren vil være tilgjengelig for delegatene
Kl 17.00 Årsmøtetale v/ Kulturminister Linda Hofstad Helleland
Kl 18.00 Debatt
Kl 19.00 Møteslutt
Kl 20.00 Middag og sosialt samvær

Lørdag 5. mars 2016
Kl 08.45 Registrering dag 2
Kl 09.00 Åpning av årsmøtet dag 2 – årsmøtet fortsetter
• Årsberetninger
• Innkomne saker / lovendringer
• Valg
Kl 10.30 Pause
Kl 11.00 Resolusjonene til debatt og vedtak
Kl 13.00 Kick-off Stortingsvalgprogrammet 2017 v/ Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Kl 13.45 Avslutning
Kl 14.00 Lunsj