Fylkesårsmøtet 2017

Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2017 ble arrangert 7. —8. januar på Park Hotell i Sandefjord. Her er resultatene av verv og delegasjon til Høyres landsmøte i mars.

Kvinneforum

Rita Kilvær overtar ledervervet i Høyres kvinneforum i Vestfold. Rita er leder i Larvik Høyre, og en av Vestfold Høyres stortingskandidater ved årets valg. Rita Kilvær er valgt for to år. Hun overtar foreningen etter Kristin Surlien.

Politisk nestleder

Lene Camilla Westgaard-Halle har de siste to årene vært 1. nestleder (politisk nestleder) i Vestfold Høyre. På årsmøtet fikk Lene gjenvalg for to nye år som politisk nestleder. Lene er fra Larvik, gruppeleder og hovedutvalgsleder i fylkestinget, samt 2. kandidat til stortingsvalget i år.

Høyres Landsmøte

Høyres landsmøte arrangeres på Gardermoen fra torsdag 9. mars til søndag 12. mars 2017. Dette er delegatene som skal representere Vestfold Høyre.

Selvskrevne delegater
Alf Johan Svele, Leder i Vestfold Høyre
Svein Flåtten, Stortingsrepresentant
Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant
Rune Hogsnes, Fylkesordfører
Rita Kilvær, Kvinneforum
Cathrine Gulbransen, Fylkessekretær

Valgte delegater
Lene Westgaard-Halle, Gruppeleder fylkestinget
Renate Sølversen, Unge Høyre
Johnny Olsrud, Senior Høyre
Trine Aakermann, Horten Høyre
Andreas Reitan, Holmestrand Høyre
Petter Berg, Tønsberg Høyre
Roar Jonstang, Nøtterøy/Færder Høyre
Thomas Løvald, Larvik Høyre
Jon-Henrik Grindlia, Sandefjord Høyre

Varadelegater (i nummerert rekkefølge)
1. Erlend Larsen
2. Henning Wold
3. Lars Johan Røsholt
4. Linn Fagerberg
5. Ellen Lian
6. Ingrid M. Hillestad
7. Sigrid S. Meyer

Unge Høyre og Senior Høyre har personlig vara, henholdsvis Alexandria Marie Elboe Gogstad (UH) og Sissel Roseng (SH).


Revisor og vararevisor

Som revisor ble Roy Kenneth Skulstad-Hansen valgt for for 1 år, og som vararevisor ble Ragnar Gjerpe valgt for 1 år.