Et budsjett med innbyggerne i sentrum

Vårt mål er at Vestfold skal være Norges beste fylke å bo i. Samtidig skal vi være innovative, næringsvennlige og grønne. – Dette budsjettet sikrer en grønn fremtid for barn og unge i Vestfold, sier Høyres gruppeleder Lene Westgaard-Halle.

Posisjonen i fylkestinget med Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om budsjettet for 2017. Partiene har blitt enige om et budsjett hvor innbyggerne settes i sentrum, både innenfor klima, næring, samferdsel, kultur og utdanning. Dette er felter som alle styrkes spesielt.

Torsdag denne uken behandles budsjettet i Fylkestinget.

Et grønnere Vestfold

— Vestfold skal være et fylke hvor luften er frisk og sjøen er ren. Fra blå, glitrende skjærgård til grønne, frodige skoger. Derfor trapper vi ytterligere opp klimapolitikken, og tripler klimafondet for fornybar energi, samtidig som vi øker finansieringen av klima- og energiplanen som inneholder en lang rekke grønne tiltak i hele fylket, sier Westgaard-Halle.

— Kystfylket vårt er velsignet med mye maritim næring. Samtidig er det viktig å ivareta skjærgården som et sted vi alle kan koble av og nyte, derfor er det viktig at sjøen holdes ren, og vi vil fremover ha et større fokus på dette, fortsetter Westgaard-Halle.

Høyre og samarbeidspartiene styrker kollektivtilbudet i rushtiden, til tross for at Vestfold allerede er Norges beste fylke på veivedlikehold. – Men vi vil bli bedre, spesielt på gang- og sykkelveier. Det skal være enkelt å gå og sykle i byene våre, sier Westgaard-Halle.

En bedre skole

Å legge til rette for en god skole er den viktigste sosialpolitikken et fylke kan ha. Høyre ønsker en skole hvor alle inkluderes og løftes, og hver enkelt elev kan oppleve mestring og utvikling uansett utgangspunkt. Derfor styrker flertallspartiene i dette budsjettet spesielt tiltakene rettet mot svakere elevgrupper, og elever som står i fare for å falle utenfor det tradisjonelle skolesystemet. Budsjettet styrker fagopplæringen, samtidig som det settes av midler til hver enkelt skole spesielt rettet mot trivselstiltak.

— Et inkluderende skolemiljø er viktig for Høyre, Frp, Venstre og KrF. Vi styrker sommerskoletilbudet, og etablerer et forsøksprosjekt der elevene i Vestfold får prøve ut elektroniske lærebøker. Vi ønsker også å se på muligheten for å flytte perioden for avvikling av skolenes høstferie, slik at perioden fra sommer- til høstferie ikke blir så kort som i dag, men et mer naturlig avbrekk mellom sommer- og juleferie, sier Westgaard-Halle.

Renere og bedre kollektivtransport

Høyres mål er utslippsfri kollektivtrafikk i Vestfold. Ved fremtidige anbudsinngåelser knyttet til fylkeskommunens avtale med Vestviken Kollektivtrafikk AS skal derfor muligheten for nullutslipp være det styrende kriterium. De borgerlige lanserer nå et forsøksprosjekt med førerløse og utslippsfrie busser fra Skoppum til høyskolen, og utvikler et samkjøringsprosjekt i hele fylket.

Mer til kulturformidling

— Vi har behov for å sikre en bedre verdiskaping i Vestfold, den er grunnlaget for inntekter som igjen sikrer velferden vår, sier Westgaard-Halle.

Høyre ønsker at det skal være trygt å jobbe i Vestfold, og vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i næringslivet. Derfor styrkes nå også verdiskapingstiltakene i fylket, og Westgaard-Halle har gått i bresjen for en samarbeidsmodell med næringsforeningene Vestfold der næringen selv initierer tiltak i sine byer, og fylket støtter opp om disse. Næringspolitikk fungerer best når næringen selv sitter i førersetet, ikke fylkeskommunen, avslutter Westgaard-Halle.