Fylkestingsvalget 2023 – nominasjonskomiteens innstilling – Høyre i Telemark

Komiteen foreslår enstemmig Gunn Marit Helgesen, Porsgrunn og Karoline Roheim Aarvold på første og andre plass.

Gunn Marit Helgesen og Karoline Aarvold Roheim foreslås på de to første plassene.

Nominasjonskomiteen har vært ledet av Stein Erik Amlie fra Skien. Komiteens øvrige medlemmer: Kari Fosso, Kragerø, Mahmoud Farahmand, Porsgrunn, Maria Tinnes Bjerkene, Notodden, Per Lykke, Tinn, Kristine Sandall, Nissedal, Ellen Ditlefsen, Senior Høyre og Lars Tynning, Unge Høyre
Nominasjonskomiteen er glad for at vi kan presentere et listeforslag med dyktige kandidater på alle plasser.
Vi hadde flere som kunne bekle topplassene denne gangen og er trygge på at vi får et godt team. Komiteen foreslår enstemmig en duo med Gunn Marit Helgesen, Porsgrunn og Karoline Roheim Aarvold på første og andre plass.
Det er tatt dissens på tredje plass, der flertallet har Edvard Mæland og mindretallet har Fredrik Halsen.
På plass nummer fire er det enstemmighet om Veslemøy Wåle Gjestrud fra Notodden.
Det er tatt dissen på femteplassen, der flertallet har Fredrik Halsen og mindretallet har Edvard Mæland
Bent Frode Bystrøm, Tinn, Emilie Schäffer, Skien, Reidar Skoglund, Kragerø, Petter Ellefsen, Porsgrunn og Arnt Helge Hauglid, følger på de neste plassene.
Komiteen legger frem et forslag som har god balanse når det gjelder kjønn og alder, samt at alle regioner i Telemark er representert. Komiteen mener det er en styrke når nye Telemark fylkeskommune skal etableres.

  • Komiteen har foruten de to nevnte dissensene klart å få en enstemmighet gjennom hele listen. Komiteen er enige om å være uenige på dissensene, med visshet om at det uansett vil være opp til Høyres nominasjonsmøte i Telemark å endelig avgjøre hvilken plass den enkelte kandidat vil ende på, sier leder av nominasjonskomiteen, Stein Erik Amlie.
    Høyre i Telemark avholder sitt nominasjonsmøte lørdag 19. november kl. 10.30 på Bryggeparken Hotell i Skien. Møtet vedtar selv om det holdes for åpne dører.

Komiteens innstilling til nominasjonsmøtet – Hele listen