Gambling med EØS-avtalen

EU-landene utgjør til sammen våre viktigste handelspartnere. Handelen med EU har dermed stor betydning for arbeidsplasser og velstanden i Norge. EØS-avtalen er en fantastisk «deal» for Norge.

Emilie C. Schäffer, stortingskandidat for Høyre Telemark

Vår norske velstand er i stor grad finansiert av at norske bedrifter går godt og får solgt sine varer til andre land. I 2018 tilsvarte summen av eksport og import i overkant av 70 % av brutto nasjonalprodukt (BNP) for Norge. For Telemarks del var fastlandseksporten fra Telemark på 23 mrd i 2018. Den største varegruppen var kjemiske produkter, som sto for 74% av regionens totale eksport og hele 28% av norsk eksport av denne varegruppen.

Totalt 7.734 personer var ansatt i industrien i Telemark i 2018, noe som utgjorde litt over 10% av alle sysselsatt i privat sektor. De største bedriftene vi har er Yara, ABB, Inovyn, Bilfinger Industrial Services og Eramet.
Altså mange arbeidsplasser som produserer varer og tjenester som er grunnfjellet av vår felles velstand. Bedrifter som er helt avhengig av å selge varene sine i et internasjonalt marked.

EU-landene utgjør til sammen våre viktigste handelspartnere. Handelen med EU har dermed stor betydning for arbeidsplasser og velstanden i Norge. EØS-avtalen er en fantastisk «deal» for Norge. Våre bedrifter og vi som enkeltpersoner har samme rettigheter på det som angår felles saker; som alle innbyggere i EU har. Verken franskmenn, tyskere, spanjoler eller italienere har bedre vilkår og rettigheter enn vi har fått gjennom denne avtalen. Denne avtalen ønsker Senterpartiet nå å sette i spill. Nå går Senterpartiet til valg på å reforhandle avtalen med EU i den naive tro at noen kommer til å forhandle med Norge og gi bedre vilkår til vårt lille land med, sett i verdensmålestokk: «vårt ubetydelige marked».

Storbritannia ser nå selv konsekvensene av Brexit; eksporten har kollapset, et stort antall bedrifter har flyttet til EU, briter i EU mister rettigheter og Storbritannia kan egentlig ikke vise til bedre vilkår på noe. De er i konstante forhandlinger om uavklarte forhold. Brexit har for Storbritannia betydd at økonomien i tiden fremover vil svekkes vesentlig med flere arbeidsløse og høyere skatter. Dette er noe alle eksperter er enige om.

Et EU- medlemskap er det eneste alternativet til EØS. Senterpartiets naivitet på dette området vil kun være egnet til å skape økonomisk usikkerhet og isolere Norge internasjonalt. Det vil utgjøre en større sikkerhetspolitisk risiko, flere arbeidsledige og masse distraksjon om uoppnåelige visjoner om et lite land som skal bestemme alene alt som angår handel med våre naboland.

EØS er også forbrukerbeskyttelse; samarbeid på forskning; felles fond for infrastruktur; personlige rettigheter for nordmenn i Spania og Frankrike og overalt i EU. Ikke minst betyr EØS en visjon om et fredelig europeisk kontinent som det faktisk er overraskende at ikke flere nordmenn er opptatt av. Er du opptatt av fred og velstand for Europa, har du egentlig bare ett valg; stemme på partiene som vil beholde EØS-avtalen. Det vil sikre den stabilitet, både økonomisk og fredsbevarende som vi nyter godt av i dag.