Gode betingelser for pendlere

Høyre er partiet som heier på alle positive krefter, uavhengig av hvor de bor. Distriktspolitikken vår har autoritet – vi VET at en av tingene vi må gjøre er å legge til rette for lokalt næringsliv, sørge for gode rammebetingelser, som sikrer arbeidsplasser.

Stortingskandidat Veslemøy Wåle – Innlegg på Landsmøtet

Dirigenter, delegater:

Jeg ønsker å trekke en liten post ut av skattebildet og snakke om pendlere.
Vi sitter her i dag på hver vår kant av landet med nøyaktig de samme forutsetningene for å delta.

Dette er et stormskritt for en mer fleksibel arbeidsstruktur.
Og – En utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregion er noe vi vet har innvirkning på spredt bosetting. Den samme fleksibiliteten burde også ligge til yrker med mer praktiske arbeidsoppgaver.

Høyre er partiet som heier på alle positive krefter, uavhengig av hvor de bor. Distriktspolitikken vår har autoritet – vi VET at en av tingene vi må gjøre er å legge tilrette for lokalt næringsliv, sørge for gode rammebetingelser, som sikrer arbeidsplasser.

Det er merverdi i en innbygger – folk er mer enn bare skatteinngang. Det er ressurspersoner som deltar frivillig, bruker og utvikler tjenester i kommunen.

Gode betingelser for pendlere er med på en sånn utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, som vi trenger. Med endringer i pendlerfradrag er kostnaden for denne utvidelsen flyttet fra det offentlige – samfunnet – og tilbake til familiene. Dette mener jeg blir feil.

Ressurssterke folk finnes i hele landet – og det må vi jobbe for at det fortsatt skal være. Når begge foreldre jobber og fars jobb plutselig blir uforholdsmessig dyr å beholde, så er man avhengig av at far kan søke seg til en ny jobb, og hvis denne ikke finnes – vil kanskje hele familien flytte.

I mylderet av skatter og avgifter, hvor jeg forstår at det ikke er mulig å bare gi, så mener jeg at dette er en verdi som samfunnet burde være villig til å betale for – mindre skatteinngang til blant annet kommunen, men ressurser i helt andre former, som samfunnet trenger – en større frihet til familiene, og en fleksibilitet som motiverer til arbeid.

Stem for forslag nummer 6 som vil «styrke pendlerfradraget»