Gratis barnehage og SFO for barn som trenger det mest.

Med Høyre i regjering har barnehagen blitt billigere for de som trenger det aller mest.

Barnehagen er en viktig arena for lek og utviklingen av språk og sosiale ferdigheter. Det gir barna et bedre utgangspunkt når de skal begynne på skolen. Gjennom gratis kjernetid og lavere regning til foreldrene, har regjeringen gitt flere barn tilgang på gode opplevelser i barnehagen og en god oppvekst.

Flere barn får med dette mulighet til å gå i barnehage fordi det legger et godt grunnlag for utvikling, inkludering, læring og språk. Med Høyre i regjering har barnehagen blitt billigere for de som trenger det aller mest. I 2020 fikk til sammen 41.900 barn lavere oppholdsbetaling som følge av at ingen skal betale mer for barnehageplassen enn 6% av samlet inntekt (årsinntekt på under 548.500,-). 26.000 barn fikk gratis kjernetid (20 timer gratis pr. uke). Den samme 6%-regelen gjelder nå også barn i 1. og 2. klasse på SFO.