#Hlm18 Anne Strømøy innlegg i beretningsdebatten: «FNs bærekraftsmål»

Anne Strømøy, Sandefjord Høyre holdt innlegg på Høyres landsmøte i Beretningsdebattens del om «Grønn omstilling og bærekraftig fremtid».

Kjære landsmøte

193 land har gjennom FNs bærekraftsmål forpliktet seg til å jobbe for en bærekraftig utvikling innenfor de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Arbeidet ledes av vår egen statsminister i samarbeid med presidenten i Ghana. Det snakkes stadig mer om bærekraft noe dette landsmøtet er et godt eksempel på. Men vi må også ta ansvar der folk bor. I kommunene.

Asker var først ute med å legge bærekraftsmålene til grunn i sitt kommuneplanarbeid, og i Sandefjord følger vi etter. Høyre bør ha en ambisjon om at flere kommuner, og i særdeleshet der vi sitter ved roret, legger bærekraftsmålene til grunn i sitt kommuneplanarbeid.

Bærekraftig forbruk uansett om det gjelder naturressurser eller økonomi er god konservativ Høyre-politikk.

Folk vil bo på et sted der man tar ansvar. De vil bo et sted der man jobber for god helse som er mål nummer fire og der man jobber for god utdanning som er mål nummer tre. Og i særdeleshet barn og unge representert i dag ved denne gjengen her, er som vi har hørt tidligere i dag, er opptatt av hvordan vi forvalter det vi har i dag for de som skal overta dette i morgen. De er opptatt av livet i havet – mål nummer 14. De er opptatt av livet på land – mål nummer 15. De er opptatt av ansvarlig forbruk – mål nummer 12, bærekraftige byer og samfunn– mål nummer 11.

Og de aller fleste, også vi i Høyre så underlig det enn synes for enkelte, er opptatt av mål nummer 10 – mindre ulikhet.

Kanskje er man litt usikker på hvordan man skal gripe dette an. I Sandefjord har vi i hvert fall ikke alle svarene nå. Men Rom ble ikke bygget på en dag og dette er et langsiktig arbeid. Vi i Høyre bør hjelpe hverandre med å lykkes med dette. Kanskje kan KMD bidra. Men vi bør ta en klar posisjon å si at dette vil vi jobbe for. Hvis ikke vi, i verdens rikeste land går foran– hvem kan vi forvente skal gjøre det da?