#Hlm18 Johanne Kirsebom innlegg i resolusjonsdebatten om Grønn omstilling

Johanne Kirsebom, Vestfold Unge Høyre holdt innlegg på Høyres landsmøte i resolusjonsdebattens del om «Hav og maritim sektor».

«Vi ble boende lengst nord i verden. Mellom oss og isen er der ingen. Men vi odler dette landet. Vi dyrket dets jord, og der den tok slutt pløyet vi opp havet»

Dirigenter, kjære landsmøte

Disse ordene kommer fra Herman smitt Ingebretsen, og jeg synes de forteller historien om Norge ganske godt.

En landbruksnasjon som tok steget til å bli en ledende energinasjon. Et land som tok i bruk de ressursene som var tilgjengelig, og gjorde det beste ut av det man hadde. Dette må vi gjøre igjen.

Vi vet at verdens energibehov kommer til å fortsette å øke i årene som kommer. Samtidig vet vi at vi ikke kan være like avhengig av oljen som vi er nå. Da må vi finne nye, og ikke minst rene energikilder

Men jeg er optimistisk, for er det noe Norge kan så er det maritimsektor, vi er faktisk verdensledende på maritim sektor.
Snart kan Havvind konkurrerer med olja og om få år kan vi titte ut av flyvinduet på vei til skotland, Frankrike eller Portugal, og se flytende havvindsparker. Da kan ikke Norge henge etter.

I Norge er et sterkt hjemmemarked sentralt og vi vil gi en åpning og en utvikling som kan hjelpe norsk kraft. Den kan varme husene våre, lade bilene vi kjører barna våre til skolen i, eller få tungindustri tilbake til landet.

Vi må la havvind bli Norges nye industrieventyr, hvor fokuset på flytende havvind kan bidra til jobber, til industri, og til eksport.

Havet har gjennom flere hundre år vært vårt levebrød det skal den fortsette å være! Stem for tilleggsforslaget fra Vestfold Høyre på linje «122». Stem for å ta i bruk havet!

Tusen takk for meg.