#Hlm18 Marie Offenberg innlegg i resolusjonsdebatten om Digitalisering

Marie Offenberg, Larvik Høyre holdt innlegg på Høyres landsmøte i resolusjonsdebattens del om «Delingsøkonomi og forbrukerøkonomi».

Kjære landsmøte!

Det gjør sterkt inntrykk når en produsent av høykvalitetsvarer vurderer å legge ned på grunn av konkurransevilkår og markedsmekanismer som ikke fungerer som de skal.

En av våre medlemmer tok nylig kontakt, og fortalte at han er i ferd med å gi opp kampen mot matvaregigantene. Butikker han tidligere har levert varer til, får ikke lengre lov av kjedene til å ta inn lokalprodusert mat.

Det er nå tre innkjøpssjefer som bestemmer dagligvareutvalget til Norges fem millioner forbrukere. Norgesgruppen, Rema og Coop styrer nå 99% av dagligvaremarkedet, og har de siste årene fått enda større makt ved å samarbeide med, eller kjøpe opp aktører lengre ned i verdikjeden og skaffet seg full kontroll i alle ledd.

Dermed har vi endt opp med den uheldige kombinasjonen av høyere priser og langt dårligere vareutvalg enn land det er naturlig å sammenligne oss med.

I tillegg til at forbrukerne taper, har vi en rekke små og mellomstore produsenter der ute som kjemper for egen overlevelse – og som aldri når frem til butikkhyllene.

Dette er noe Høyre, som det fremste næringspartiet, må ta på største alvor.

Forslaget om å utrede et forbud mot prisdiskriminering er en god start.

Jeg vil i tillegg foreslå at vi for det første regulerer kjedenes makt ved at den lokale kjøpmannen gis anledning til å ta inn en begrenset andel – selvvalgte varer – f.eks. 20%.

For det andre at det vurderes et forbud mot betaling for hylleplass i butikkene som de har gjort i Storbritannia.

Og for det tredje at konkurransetilsynet gis mer makt og muskler gjennom et handelsombud som sørger for at markedskreftene får fungere slik de skal.

Vi trenger å få tilbake reell konkurranse, vi trenger innovasjon og nyskaping, og vi trenger å få tilbake god forretningsskikk i bransjen!

Takk for meg!