#Hlm18 Rita Kilvær innlegg i beretningsdebatten: «Om å få barn tidligere i livet»

Rita Kilvær, leder av Vestfold Høyres kvinneforum holdt innlegg på Høyres landsmøte i Beretningsdebattens del om «En god start i livet».

Tilrettelegge for å få barn tidlig i livet

Presset på bruk av fertilitetsteknologi henger sammen med når i livet familiene starter sine forsøk på å få barn. Jo lenger familien venter jo mindre er tidsvinduet for å lykkes. Et ungt, friskt par har 85 prosents sjanse for å bli gravide i løpet av et år. Når kvinnen er blitt 35, er sannsynligheten redusert til 50 prosent. I 1990 var kvinner 25 år ved første graviditet. Nå er de ca 30. Også hos menn reduseres fruktbarheten kraftig etter fylte 40. Mennesket er iferd med å bli biologisk avhengig av egen teknologi. Flere vil bli helt avhengig av laboratoriet for å få barn.

Vi undervurderer risikoen ved å vente. Å vente er gambling med kvinnens biologi. Fra 30-34 årsalder øker risikoen for tidlig fødsel og dødfødsel. Høy alder er like risikofylt som røyking og overvekt.

Vi trenger en familiepolitikk som gjør at vi velger å få barn tidligere i livet. Da må det både lønne seg og være trygt å starte tidlig. Det bør derfor vurderes å gi studenter fødselspenger og gi foreldre selvstendig opptjeningsrett slik som programfestet.

Det er alltid en risiko for at barnet som kommer har spesielle behov eller at mor sin helse ikke blir som før. Nå er arbeidstilknytning en forutsetning for en rekke av de rettighetene som ligger i folketrygden. Dette regelverket bør endres slik at det er trygt for kvinnen å få barn tidligere.

De unge trenger kunnskap gjennom forebyggende informasjon om hvordan alder påvirker fruktbarhet slik at de kan ta opplyste valg.

I vår vei fremover må vi ta med oss fortida. Det er ingen grunn til å forandre på en oppskrift som har virket i hele menneskehetens historie. Debatten om fertilitetsteknologi bør derfor alltid følges av en debatt om hvordan få menn og kvinner til å stifte familie tidligere i livet.

Takk for meg