Høyre garanterer fremdeles god fart, stø retning og romslige bevilgninger innenfor samferdsel fremover.

Norge har i snart 8 år hatt en Høyre-ledet regjering. Vi har blitt loset støtt og trygt gjennom oljekrise, corona og en ikke helt ukjent men kanskje litt glemt finanskrise. Midt oppe i dette har vi og opplevd noen ganske gigantiske satsninger, satsninger som er merkbare. Et område det virkelig er satset på er samferdsel.

Lars Inge Rønholt er stortingskandidat nr. 5 på Høyres liste i Telemark.

Lokalt i Bamble har vi opplevd å få både planlagt, bygget og åpnet en ny E18, som krysser 4/5 deler av kommunen. Siste del skal bygges Ila få år. Nå står vi, igjen lokalt, foran en stor utbygging av et industriområde kalt Frier Vest. Her har det skjedd mye på kort tid, slik er det ofte, endringer skjer raskt.

Høyre har, sammen med regjerings-, og støttepartier lagt frem en ny NTP som viser videre satsning på dette, en satsning som en historisk sett ikke har sett maken til. Høyre vil, være en garantist for at dette vil fortsette, herunder en videre satsning på at også fylkesveinettet skal få tildelinger. Særlig fylkesveier som har, eller vil få en regional eller nasjonal betydning. Veien vi lokalt kaller Gassveien vil således ligge godt an for tildelinger fremover, vel og merke om vi får lov til å fortsette med samferdselssatsingen vår.

Ønsker du å forsøke noen nytt innenfor samferdsel, eller synes du det har gått rett vei de siste åtte årene? Vi i Høyre garanterer fremdeles god fart, stø retning og romslige bevilgninger innenfor samferdsel fremover.