Høyre kan fort bli det største partiet i Vestfold og Telemark – får 25,9% på fersk måling.

En rykende fersk meningsmåling viser at Høyre og Arbeiderpartiet nesten er jevnstore i det nye storfylket. Vestfold og Telemark Høyre får på denne målingen 25,9% Det er en fremgang på 1,6% fra fylkestingsvalget i 2015

En rykende fersk meningsmåling viser at Høyre og Arbeiderpartiet nesten er jevnstore i det nye storfylket.

Respons Analyse har på oppdrag for Vestfold og Telemark Høyre fortatt en meningsmåling i Vestfold og Telemark i perioden 24. – 27. juni. Meningsmålingen er basert på 801 telefonintervju.

Følgende spørsmål ble stilt: Dersom det var fylkestingsvalg i morgen, hvilke parti ville du da stemme på?

Vestfold og Telemark Høyre får på denne målingen 25,9% Det er en fremgang på 1,6% fra fylkestingsvalget i 2015.

PARTIBAROMETER FOR VESTFOLD OGTELEMARK

JUNI 2019

Parti

Fylkestings-valget 2015 *)

Stortings-valget 2017 *)

Juni 2019

Rødt

1.7

2.0

3.3

SV

3.3

5.0

5.2

MDG

4.7

2.7

5.6

Ap

34.9

29.6

27.5

Sp

7.6

9.0

12.6

Venstre

4.2

3.4

3.1

KrF

5.8

4.2

3.3

Høyre

24.3

26.0

25.9

Frp

12.3

16.7

11.4

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

1.3

Andre

1.2

1.4

0.8

*)Partioppslutningen fra 2015 og 2017 for Vestfold og Telemark utregnet avpollofpolls.no

**)Gruppen Andre omfatter 0.2 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Liberalistene, 0.2til Piratpartiet og 0.2 til Alliansen.

Beregningen er basert på 801 intervju i Vestfoldog Telemark. 71 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Fordelingen erberegnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanseved Stortingsvalget 2017.

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det varfylkestingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte duved stortingsvalget i 2017? I så fall,hvilket parti stemte du på da?’

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer somvarierer mellom 2 og 3.5 prosentpoeng. De største partiene har de størstefeilmarginene.