Høyre på Stortinget vil redde Torp

— Det er uaktuelt å se på at Torp må stenge ned, mens Avinor-flyplasser får tilskudd til å fortsette å holde åpent, sier Høyres Kårstein Eidem Løvaas som sitter i Næringskomiteen på Stortinget.

For vår region er TORP Sandefjord lufthavn av svært høy viktighet både for næringslivet og for befolkningen, fortsetter han. Om Torp må stenge vil det bety at Widerøe må stanse alle sine kommersielle flyvninger, all skolevirksomhet vil opphøre og næringslivet vil blø ytterligere. –Det er uakseptabelt, fremholder Løvaas.

Stortinget bestemmer

I går ble det kjent at regjeringen i sitt svar til Stortingets anmodningsvedtak pekte på at flyplassen kunne søke på den generelle ordningen og at man ikke anså at Torp innehar en kritisk samfunnsfunksjon. Det er de fire Høyre-representantene fra Vestfold og Telemark uenige i. –Bare det faktum at det både flys brannvakt, drives brannslukking og at Torp er det eneste operative alternativet til Gardermoen for store fly, viser hvor kritisk det er at man opprettholder en åpen lufthavn, påpeker stortingsrepresentant Erlend Larsen, som også er tidligere flyver.

Når Stortinget skal behandle saken som fikk sterk kritikk fra både Frp og AP i går er det opp til Stortinget å sørge for at vedtaket blir slik at ikke Torp er nødt til å stenge.

–Vi er allerede godt i gang med å behandle denne saken, og har i dag hatt gode prosesser med både finansfraksjonen og transportfraksjonen på Stortinget, kan Lene Westgaard-Halle fortelle. –Jeg får tilbakemeldinger fra både våre folk og våre kollegaer i de to regjeringspartiene at dette skal vi løse på en måte som Torp vil bli tilfreds med, fortsetter hun. Torp er hjertet i næringslivet vårt, det er helt uaktuelt at de ikke skal få støtte til å drive videre. Dette skal vi løse, sier Westgaard-Halle.

Ikke bare Vestfold

Torp flyplass betjener næringsliv og befolkning fra Arendal i sør til Asker i nord. –Alle i Telemark regner Torp som «sin» flyplass, og vi skal lykkes med å endre denne saken i Stortinget, lover stortingsrepresentant for Høyre fra Telemark, Solveig Sundbø Abrahamsen. Hun sitter i transportkomiteen og kan forsikre at også komiteens leder, Helge Orten (H) kjenner saken og er innstilt på å bidra til en god løsning.

Tverrpolitisk ja tilTorp

I lang tid har det vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av Torp for regionen, både i Telemark og Vestfold. Dette har ført til at Torp sakte men sikkert har kunnet få samme vilkår og rettferdige betingelser sammenlignet med Avinors flyplasser. Forutsigbarhet blir ikke mindre viktig fremover.

-Jeg registrerer at noen ønsker å gjøre dette til et politisk spill, men her er jeg sikker på at løsningen vil bli enstemmig når Stortinget behandler saken. Dette er ikke tid for politiske markeringer, men for lagarbeid til beste for Torp, avslutter Løvaas.