Høyres prinsipprogram – Høyre og Kristendommen

Veslemøy Wåle er 1.nestleder i VTH, sittende representant til fylkestinget for Telemark Høyre og gruppeleder for Notodden Høyre. Veslemøy stiller som listekandidat både til kommune—og fylkestingsvalget i 2019.

Det slår meg hvor privilegerte vi er som kan stå her på en dag som denne og snakke fritt og åpent om noe så nært som verdier. Jeg vil benytte anledningen til å snakke om hvorfor Høyre og Kristendommen fortsatt må være solide omgangsvenner, selv om kirke og stat er skilt.

Fra tidenes morgen har mennesker testet etablerte sannheter og gjort grensesprengende oppdagelser underveis. Nysgjerrighet er en av driftene i oss og utvikling skjer ofte av seg selv.

Naturlig seleksjon eller Survival of the fittest, er et kjent begrep fra Darwin – som har skapt bevegelser hvor man utifra naturvitenskaplige premisser ønsker å optimalisere mennesket.

Legger vi det til grunn kan vi risikere å miste menneskeverd og mangfoldet vi har i samfunnet, hvis vi ikke legger inn flere premisser enn at størrelsesforhold naturlig kan kobles til overlegenhet og makt. Menneskets ukrenkelige egenverdi er et prinsipp som på sett og vis er avhengig av at noen frivillig avgir makt og vi trenger mennesker som går imot instinktene sine.

Formålsparagrafen og forslaget til prinsipprogram her, er fremdeles opptatt av at vi må bygge politikken vår på det kristne kulturgrunnlag og det må vi hegne om.

Det er ikke gitt at politikk og religion kommer overens med hverandre, men her handler det om et felles sett med verdier.

Kristendommen er historisk viktig for oss, som del av samfunnet og som moralsk kompass. Det handler ikke om å tro på tekstene fra bibelen eller å tolke tekstene ordrett, men det er en kreativ måte å formidle et normsett av nestekjærlighet, godhet og samvittighet på.

Det i kombinasjon med Høyres politikk: Tidlig innsats for å danne reflekterte, rasjonelle voksne.

Skaper verdibevisste mennesker, som kan ta selvstendig stilling til religion.

Som generasjoner før oss har stått i verdidebatter, vil generasjoner etter oss gjøre det samme.

Og KAN de fremdeles gjøre det, kjære landsmøte, da har vi gjort noe riktig.