Hvem bryr seg vel om trafikkpakke 5?

Som passasjerer er vi ikke spesielt opptatt av hvilken farge fly, buss og tog har, så lenge de går på rute, har passelig mange avganger og er sikre å reise med. Og så vil vi ha rimelige billetter. Alt annet er støy. Eller noe andre kan holde på med.

Erlend Larsen
Erlend Larsen, Stortingsrepresentant

Vi kan mene mangt og mye om flytrafikk, men jeg tror vi kan være enige om at konkurranse blant flyselskapene har gitt oss billige flybilletter. Det er en forunderlighet at det er billigere å fly til London enn å ta toget til Oslo. Det er knapt noe som er så gjennomsubsidiert som jernbanen. Flyselskapene må klare seg selv.

Jeg vet ikke om noen som mener at statlig drift av flyselskaper ville vært til gavn for luftfarten. Det er mange som mener jernbanen skal driftes av staten. Det er noe trygt med staten. Men det er ikke billig. Det er heller ikke noe tryggere enn private aktører.

Solbergregjeringen lot togselskaper få konkurrere på enkelte strekninger. Trafikkpakke 1, 2 og 3 er beregnet å spare fellesskapet for 12,4 milliarder kroner for årene fra og med 2014 til og med 2028. Hittil har konkurransen spart oss for 1,1 milliarder kroner. Kostnadene ved reformen er allerede spart inn. Alt etter dette er sparte midler for deg og meg. Midler som frigjøres og kan brukes på å bytte ut gamle signalanlegg og skinneganger – eller som kan bruke til velferdstilbud.

I tillegg til er det blitt 250 flere togavganger hver eneste uke som ikke er inkludert i besparelsene. Avganger fellesskapet måtte betale for tidligere, men som togselskapene dekker inn gjennom flere passasjerer.

Samferdselsministeren fra Ap har bekreftet besparelsene. Ap og Sp lar ideologien sin trumfe passasjerenes interesser og vil avvikle konkurransen. Hvor skal de hente 12,4 milliarder fra?

Hittil er det ikke konkurranse på Vestfoldbanen. Denne strekningen er en del av trafikkpakke 5. Trafikkpakke 4 dekker blant annet Østfold. Innsparingene fra de fem trafikkpakkene ville kommet godt med for å få råd til å bygge dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik. Eller til å knytte Vestfoldbanen sammen med Sørlandsbanen.

Vi etablerte Nye Veier AS. De bygger raskere og 20% rimeligere enn staten selv gjør. Vi ville at kunnskap fra Nye Veier skulle overføres til Statens Vegvesen og Bane Nor som bygger ut jernbanen. Vi må bygge rimeligere og like sikkert som før dersom vi skal utvikle hele landet.

Det er viktigere for den røde regjeringen å sikre nasjonal kontroll over togtilbudet enn å drifte jernbanen på en rimeligere måte. Samtidig vet vi at oljeinntektene faller samtidig som kostnaden for velferdsordningene våre øker. Det er et gap her som må dekkes inn.