Idrett og kultur er viktig for sentrumsutviklingen

Lise Lorentzen Mandal er ordførerkandidat for Tønsberg/Re Høyre.

Tønsberg sentrum ble nylig «kåret» til Norges beste sentrum blant kommuner med 30-50.000 innbyggere. Jeg, som ordførerkandidat, vil at Tønsberg sentrum fortsatt skal være det, men da må vi tenke annerledes. Sentrum er under press. Butikker stenger, hos oss, som i mange andre kommuner og byer.

Vi kan ikke vedta butikker. Men, vi kan lokke innbyggerne til sentrum ved å tilby noe annet. Vi kan satse på kultur- og idrettsarenaer og arrangementer som sentrale tiltak i et byutviklingsperspektiv

Å legge anlegg i utkantene sånn at alle deler av kommunen får sitt, var riktig politikk for noen år siden. Den gang både butikken og folkene skapte aktivitet I sentrum. Tønsberg Høyre mener at i fremtiden er det opplevelser som primært kan trekke folk til sentrum og dermed sikre handel.

Vi har sett det i Tønsberg. Ved brygga i juni ligger båtene tett i tett etter Færderseilasen. Det mysser av folk, og idrettslagene står på rekke og rad og viser frem sin aktivitet. Over 5000 har tatt turen til sentrum denne helgen.

Idrett og kultur arrangement og arenaer viktig for sentrumsutviklingen. Byen blir en kompakt arena som har det viktigste, god tilgjengelighet, synlighet og folk. Bygninger og byrom kan være flotte og vakre, men uten folk oppleves det ikke som levende og trygt. Arrangement er også viktig for omdømmebygging, og til å skape tilhørighet og stolthet til byen eller kommunen.

Gode arrangement og arenaer i sentrum er altså et godt verktøy for mange av de utfordringene vi står ovenfor: Stedsutvikling, folkehelse, inkludering i idrett og kultur, handel og omdømmebygging.

De fleste ansatte i butikkene er kvinner. Så god sentrumsutvikling er også et godt verktøy for å opprettholde kvinnearbeidsplasser.

Så jeg vil oppfordre alle til å se det fra to perspektiver når det skal bygges nye kultur og idrettsarenaer. Det skal dekke den aktivitet det er ment for, og det skal dekke kommunens behov for sentrums eller byutvikling.