En god start på livet

Emilie Clarice Schäffer er ordførerkandidat for Skien Høyre.

Da Høyre og Fremskrittspartiet kom til makten i 2013 ble fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker for å sikre en større frihet for familiene til selv å disponere permisjonstiden. Begge foreldrene hadde en kvote på ti uker, og resten var til fri fordeling. For oss i Høyre er det dette som er valgfrihet. Fordi ingen familier er like, og hver familie kjenner best hvordan de vil og kan organisere livet i det første året av sitt barns liv!

Troen på til at familiene selv klarer å velge det som er best for sitt barn, er en viktig verdi i et samfunn og en del av foreldreansvaret. Å legge til rette for at barn kan oppleve størst mulig grad av ro og trygghet de første få månedene i livet sitt, er en god investering i neste generasjon. Ammeekspert Gro Nylander, Jordmorforbundet og Helsedirektoratet advarer alle sterkt mot dagens tredeling av foreldrepermisjonen hvor mor kan få maksimalt 7 måneder etter fødsel hjemme med sitt nyfødte barn. Mange mødre velger å ta ulønnet permisjon for å få være hjemme lenger med barnet sitt.

Mitt håp og ønske er at alle fremtidige mødre og familier, skal få møte en ny og offensiv familiepolitikk som senker terskelen for å få flere barn. Samtidig som vi verdsetter den viktige rollen fedre har for barns utvikling og vekst, må ikke viktigheten av mors rolle det første året ofres for en lang og øremerket pappaperm. Å få være hjemme med sitt barn i minst 8 måneder må få være en rett den enkelte mor har, dersom det er dette familien mener passer best i sin situasjon.

Vår Erna har i sin nyttårstale bedt norske par om å få flere barn. Da må vi også legge til rette for at familiene selv får bestemme hvordan livet som nybakte foreldre skal tilrettelegges det første året! Jeg håper derfor Regjeringen nå vil evaluere konsekvensene av tredelingen av fødselspermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker.