Jens Christian Mikkelsen innlegg i temadebatten på Høyres landsmøte

Jens Christian Mikkelsen bor i Tønsberg og sitter i foreningsstyret til Tønsberg Høyre. Jens Christian er også leder av Vestfold Høyres Forsvarspolitiske utvalg. Hans innlegg i temadebatten Forsvar omhandler Norges sikkerhet.

Dirigenter, Landsmøte

Som vi vet har Forsvaret vært underfinansiert igjennom årtier. Høyre har derfor vedtatt å arbeide hardt for at fremtidig struktur, oppgaver og tildelinger står i forhold til hverandre, samtidig som det økonomiske etterslepet rettes opp.

Det er i pressede økonomiske tider at prioriteringer er harde, men man kan ikke binde det fremtidige forsvarsbudsjettet opp til oljeprisen. 2% er i seg selv ikke et godt måltall eller definerende på hvor godt forsvar man får. Men vi må erkjenne at kostnadene på det forsvaret som Norge trenger, vil kreve store beløp.

Jeg ser med forventing frem til Langtidsplanen for Forsvaret som vår Forsvarsminister er i full gang med å utarbeide og jeg har all grunn til å tro at dette vil bli en offensiv langtidsplan. En offensiv langtidsplan er en nødvendighet, når man ser på situasjonen rundt oss og de anbefalinger som ligger til grunn for arbeidet.

Forsvarssjefen har fremlagt en anbefaling med en nøktern struktur med en prislapp på ca. 180 mrd over de neste 20 år, en anbefaling som i realiteten er en videreføring av dagens struktur med de svakheter i utholdenhet og dybde det medfører. Vil da 180 mrd være nok? Hvordan kan vi få ut mest forsvar av hver krone?

Landsmøte. Vi sto ved et veivalg; Skal Norge opprettholde en helhetlig nasjonal forsvarsevne eller ikke.

Med resolusjonen Høyre vedtok i går, er veivalget tatt. Våre velgere har nå en forventning om og tillitt til at vårt parti løfter forsvarsevnen betydelig.

I en mer krevende sikkerhetspolitisk tid vil Høyre vise seg tilliten verdig og se til at Norges forsvarsevne opprettholdes og styrkes betraktelig. For å få en bedring i forsvarsevnen må kapasiteter, reaksjonsevne og utholdenhet økes betydelig i forhold til dagens nivå.

Den dyrkjøpte erfaringen Norge har om det motsatte, skal ikke gjentas.