Kampen mot terrorisme

Vi har lagt 10 års dagen for 22. juli tragedien bak oss. Den dagen er sterk for de fleste av oss og minnene om sjokket, sinnet og sorgen kommer til overflaten igjen.

Ole Martin Holthe
Stortingskandidat for Vestfold Høyre

AUF etterlyser et oppgjør med tankegodset til terroristen. Et tankegods som fortsatt lever i enkelte miljøer og som skaper nye voldelige ekstremister. Det etterlyses spesielt et engasjement fra høyresiden. Jeg er selv en del av høyresiden og kjenner at det gjør noe med meg.

I årene som har gått siden terrorangrepet har samfunnsdebatten blitt mer og mer polarisert. Avstanden mellom meningsbærere er tilsynelatende større enn noen gang. Ordskiftet, særlig i sosiale medier, er tidvis skremmende og noen ganger så truende at det er straffbart. Samtidig er det i realiteten lite som skiller partiene i Norge. Vi ønsker alle å opprettholde velferden, demokratiet og hovedtrekkene i styringsmodellen i vårt lille land. Vi kan være uenige om virkemidler og fremgangsmåter for å bevare og videreutvikle verdens mest velfungerende demokrati (ref. demokratiindeksen på fn.no). Men forskjellene er likevel små.


Derfor må det være mulig å håndtere samfunnsdebatten rundt ekstremisme bedre enn vi gjør nå.


Det finnes ingen enkle løsninger i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Men jeg tror at de fleste av oss kan bidra til mer forsoning og mindre polarisering. Mange av oss orker ikke å si imot når vi møter grumsete meninger og utsagn under lunsjen, i middagsselskapet eller på sosiale medier. Vi vet at det koster å imøtegå ytringer og holdninger som er polariserende og som hemmer en fornuftig samfunnsdebatt, så vi lar heller være. Der kan vi alle, enten vi stemmer det ene eller det andre, være med å endre vårt lille Norge til et enda bedre og tryggere land.