Kandidatpresentasjoner for Høyre i Vestfold og Høyre i Telemark – Fylkestingsvalget 2023

11. september 2023 avholdes det valg til Fylkestinget i nye Vestfold fylke og nye Telemark fylke.