Komitésuksess for Vestfold Høyre!

Tidligere denne uken ble det klart hvilke komiteer Høyres stortingsrepresentanter skal ta sete i. Vestfold Høyres representanter fikk plass i tre av Stortingets tyngste og viktigste komiteer.

-Vi er svært tilfreds med komitefordelingen, fastslår Kårstein Eidem Løvaas, som nå er benkeleder for Vestfoldbenken på Stortinget. Han tar nå selv plass i Næringskomiteen.

-Det er en oppgave jeg ser frem til. Nå blir det full innsats for næringslivet i Vestfold og Norge de neste fire årene, sier Løvaas. Fornøyd er også Lene Westgaard-Halle, som har fått plass i energi- og miljøkomiteen.

-Vestfold er blitt et av Norges grønneste fylker, og Norge har potensiale for å bli et av verdens grønneste land. Det viktigste for Høyre i Energi- og miljøkomiteen de kommende fire årene vil være å gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig og dyrere å forurense. Vi skal fortsette gjennomføringen av det grønne skifte der vi redusere klimagassutslippene og skaper nye lønnsomme jobber. Stadig nye forbud og påbud er ikke veien å gå. Tvert imot er den dårligste klima- og miljøpolitikken den som tvinger norsk industri og norske jobber ut av landet til nasjoner uten strenge krav til miljø, klima, helse og sikkerhet. Energisektoren er en av Norges aller viktigste sektorer, og kommer til å være det også i årene fremover. Dette er en spennende oppgave, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Westgaard-Halle.

Erlend Larsen har fått plass i helse- og omsorgskomiteen. –Dette er en spennende oppgave, og en spennende komite. Jeg gleder meg til å sette meg inn i dette store saksfeltet, sier Larsen. Han er klar på hva oppgaven består i. -Det viktigste for Høyre i Helsekomiteen de kommende fire årene vil være å redusere ventetidene i helsevesenet, innføre pakkeforløp på flere områder som gir raskere behandling, mer forutsigbarhet og trygghet for pasienten. I tillegg skal vi gjennomføre et stort løft for barn og unges psykiske helse, sier Larsen.

I tillegg til komitevervene er alle Vestfold Høyres tre stortingsrepresentanter klare på at de skal stå på for Vestfold i årene som kommer. –Vi klare for å være Vestfolds talerør på Stortinget. Selv om Vestfold er et lite fylke er det ingen grunn til å stå med luen i hånden. Nå blir det fire år med full gass, avslutter Kårstein Eidem Løvaas.