Hlm18 Landsmøtedelegasjonen fra Vestfold Høyre

Vestfold Høyre deltar på Høyres landsmøte 6.-8. april med 15 delegater, delegasjonsekretær, en statssekretær og en gjest. Høyres Landsmøte 2018 handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Landsmøtet skal diskutere og ta stilling til viktige spørsmål innen digitalisering, arbeid og inkludering og grønt skifte. les mer om innholdet på landsmøtet her:https://hoyre.no/om-hoyre/partiet/landsmoter/

Vestfold Høyre har sendt inn tre resolusjoner til Høyres landsmøte:

Resolusjon 1: Klima— og miljøløsninger for grønn vekst og nye arbeidsplasser.

Resolusjon 2: Digitalisering og ny teknologi

Resolusjon 3: Intercityutbyggingen gir bedre miljø og raskere reise


Vestfold Høyres delegasjon med kontaktinfo:

Nr

Fornavn

Etternavn

Tlf

E-post

Rolle

136

Alf Johan

Svele

99255424

alf.johan.svele@holmestrand.kommune.no

Delegat

137

Kårstein Eidem

Løvaas

91378135

klo@stortinget.no

Delegat

138

Lene

Westgaard-Halle

97437044

lene_westgaard@hotmail.com

Delegasjons-

leder

139

Erlend

Larsen

92237217

erlend.larsen@stortinget.no

Delegat

140

Rune

Hogsnes

91633552

rune.hogsnes@vfk.no

Delegat

141

Rita

Kilvær

95721493

rita.kilvaer@gmail.com

Delegat

142

Anne

Strømøy

90966469

anne.stromoy@gmail.com

Delegat

143

Marie

Offenberg

93294127

marie.offenberg@online.no

Delegat

144

Henning

Wold

97183331

Henning.wold@sf-nett.no

Varadelegat

145

Marion Berg

Kolpus

99552667

marion.kolpus@tiriltoppen.no

Delegat

146

Helga

Opsett

91689285

opsett@gmail.com

Delegat

147

Lars Erik

Mehlen

91002061

lars.erik@mehlen.no

Delegat

148

Kristin Moe

Surlien

99359185

Kristin.surlien@gmail.com

Varadelegat

149

Johanne

Kirsebom

92471997

johanne@kirsebom.org

Delegat

150

Ivar

Haagaas

90246086

haagaa@msn.com

Varadelegat SH

409

Svein

Flåtten

90930052

svf@smk.dep.no

Observatør

457

Cathrine

Gulbransen

45502316

vestfold@hoyre.no

Delegasjons-sekretær

Lise Lorentzen

Mandal

97745584

mandallise1@gmail.com

Gjest


Til beretningsdebatten har Vestfold Høyre tegnet to innlegg:

Rita

Kilvær

En god start i livet

Tilrettelegge for å få barn tidlig i livet

Anne

Strømøy

Grønn omstilling og bærekraftig fremtid

FNs bærekraftsmål

Til storresolusjonene har Vestfold Høyre tegnet seks innlegg:

Kårstein Eidem

Løvaas

Bioteknologi

Fertilitetsteknologi og eggdonasjon

Rune

Hogsnes

Grønn omstilling

Byvekstavtaler

Marie

Offenberg

Digitalisering

Delingsøkonomi og forbrukerøkonomi

Helga

Opsett

Digitalisering

Digital kompetanse hos offentlige ansatte

Lars Erik Renslo

Mehlen

Bioteknologi

Surrogati

Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter

Kirsebom

Grønn omstilling

Hav og maritim sektor