Lene Westgaard-Halle innlegg i temadebatten på Høyres landsmøte

Lene Westgaard-Halle er bosatt i Larvik og fylkestingsrepresentant. Hennes innlegg i temadebatten Det grønne skiftet omhandler verdiskaping, omstilling og finans.

På landsmøtet i fjor, sammenlignet jeg regjeringens iver i klimapolitikken med min manns iver etter støvsuging. Litt sånn «so – so». Min mann har tatt konsekvensen av dette – han har kjøpt robotstøvsuger. Han kaller det «nye ideer og bedre løsninger».

Og kanskje trenger vi en liten robot i klimapolitikken? De siste tiårene har vi sett nye teknologier – og nye økonomier vokse frem i rekordfart. Mens dette har pågått, har vi lent oss tilbake og betraktet oljeformuen vokse. Det har blitt typisk norsk å være selvgod.

Nå må vi vaske oljebelegget av brillene, og se mulighetene.

Dersom Norge ikke skal bli akterutseilt i det grønne energiskiftet, må vi handle nå. Omleggingen går raskt. Politikken går sakte. Norge risikerer å oppleve et «Kodak moment» – og ikke i betydningen av et hyggelig familiefoto – men, i betydningen av en ledende bedrift som går på dunken.

Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Den voldsomme nedbemanningen vi ser i oljesektoren gir også muligheter. økonomer, jurister, kjemikere og ingeniører har kompetanse det er like stort behov for i fornybarmarkedet. Vi har tradisjon for å være nytenkende og innovative – i hvert fall i deler av Høyre, det vi trenger nå er grønn verdiskaping gjennom blå politikk.

Norge kan bli sentrum for finansiering av grønn energi. I dag har Norge rundt 20% av pengene våre i olje – men bare 1% i fornybar energi. Jeg har jo veldig lyst til å oppfordre Høyre til å tenke litt klokere når det gjelder hvor vi plasserer oljeformuen, men det har jeg lovet statssekretæren vår i finansdepartementet å ikke si.

Kjære landsmøte – la oss forandre for å bevare. La oss sikre velferd, vekst og klima – slik at flere av verdens menn kan få fornybar strøm på robotstøvsugerne sine.