Liv Karto er ny gruppeleder for Vestfold Høyres fylkestingsgruppe

Liv Karto tar fra 1. februar tar over som gruppeleder for Vestfold Høyres fylkestingsgruppe etter Lene Westgaard-Halle. Westgaard-Halle har fungert som gruppeleder etter bortgangen av Jon Olav Knotten. Westgaard-Halle fortsetter som leder av hovedutvalget for klima, energi og næring, og trapper opp jobben som stortingskandidat for Vestfold Høyre i 2017.

Liv Karto tar fra 1. februar tar over som gruppeleder for Vestfold Høyres fylkestingsgruppe etter Lene Westgaard-Halle. Westgaard-Halle har fungert som gruppeleder etter bortgangen av Jon Olav Knotten. Westgaard-Halle fortsetter som leder av hovedutvalget for klima, energi og næring, og trapper opp jobben som stortingskandidat for Vestfold Høyre i 2017.

Liv Karto kommer fra Sandefjord hvor hun har sittet 3 perioder i bystyret og planutvalget. Hun har også vært innom skole- og barnehageutvalget, og sitter nå i det nye hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning.

Dette er Kartos andre periode i fylkespolitikken. I forrige periode satt hun i fylkestinget og i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. Hun satt også de sist to årene i hovedutvalget for utdanning. Denne perioden sitter hun i fylkestinget og som nestleder i hovedutvalget for samferdsel og areal.

-Vestfold skal være et attraktivt fylke både å drive næring i og å bo i, sier Karto. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal ha en godt kollektivtilbud og gode veier, så folk kommer seg raskt hjem og trygt frem, fortsetter Karto.

-Samtidig er det viktig for meg at beslutningene skal tas så nær innbyggerne som mulig, og at fylkeskommunen ikke skal være noen «overkommune» med en partner for de nye kommunene i Vestfold. Sammen står vi da godt rustet til å møte framtidens utfordringer, avslutter hun.

Erik Holmelin vil ta over som Høyres fylkestingsgruppes nestleder. Erik har en lang og bred politisk karriere både som lokalpolitiker på Nøtterøy og som fylkespolitiker. Han er i denne perioden leder for hovedutvalget for utdanning på Nøtterøy og nestleder i hovedutvalget for kultur på fylket.