Næringslivet må få mer i strømstøtte

Rikelig med ren og rimelig energi skal være et konkurransefortrinn for Norge. Og det skal være et gode for husholdningene. Prisforskjellene vi har i Norge i dag er konkurransevridende.

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant for Vestfold Høyre

Det er trist å se bedrifter som klarte seg gjennom pandemien gå konkurs på grunn av skyhøye strømpriser. Under pandemien sørget Solberg-regjeringen for støtteordninger for å holde bedrifter i gang og folk i arbeid. Det var et av flere grep som gjorde at Norge klarte seg nokså bra.

LO og dagens regjering sa alt for lenge nei til å gi strømstøtte til bedriftene. For dem var det viktigere å unngå støtte til bedrifter som ikke skal ha, enn å gi støtte til bedrifter som står i fare for å gå konkurs.

Rikelig med ren og rimelig energi skal være et konkurransefortrinn for Norge. Og det skal være et gode for husholdningene. Prisforskjellene vi har i Norge i dag er konkurransevridende. En bedrift i Vestfold og en bedrift i Troms som konkurrer i det samme markedet har stor forskjell i strømutgifter.

Høyre har vært tydelige siden dag én: Staten må stille opp for folk og bedrifter. Det har blitt mer enn ett år siden Høyre med flere partier foreslo å utrede strømstøtte til næringslivet. Vi ble nedstemt av Ap, Sp, SV og MDG i Stortinget. Vi har foreslått støtteordninger flere ganger. Dette handler om verdiskapning og ta vare på arbeidsplasser.

For ett år siden hevdet Landbruks- og matministeren at EØS-avtalen er til hinder for å gi næringslivet strømstøtte. Stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (Sp) fulgte opp og skrev i Vestfoldavisene at «Når det gjelder støtte til næringslivet setter dessverre EØS-avtalen hindringer for støtte.»

Dette var ikke helt sant. Da regjeringen endelig kom med en strømpakke for næringslivet i høst, ble ordningen byråkratisk og komplisert. Resultatet var at bare 3186 bedrifter søkte om støtte. Det er mer enn 200.000 virksomheter i Norge med minst en ansatt.

Høyre vil ha et enklere søknadssystem slik at flere bedrifter og arbeidsplasser sikres. I vårt alternative budsjett foreslo vi å bruke 800 millioner kroner mer til strømstøtte enn det regjeringen og SV vedtok. Også bedrifter som har høyt forbruk av naturgass rammes av de ekstreme prisene som følger Putins angrep på Ukraina.

En støtteordning er kun et midlertidig tiltak i en urolig tid. Det er minst like viktig å sette i gang langsiktige tiltak. Vi må produsere mer kraft, forbedre nettet og vi må gjennomføre enøktiltak for å redusere forbruket. Vi har et potensiale til å spare 10 TWh på enøktiltak.

Solberg-regjeringen la om skattereglene for å gjøre det mer attraktivt å effektivisere og oppgradere vannkraftverkene. Disse skattereglene er endret av dagens regjering slik at det ikke lenger gir noen gevinst å oppgradere vannkraftverkene.