Når bleier blir ideologi

Mennesker med urininkontinens og lignende sykdommer skal få et godt tilbud. Endringene i statsbudsjettet handler i hovedsak om hvor mye overskudd som vil gå til produsenter, apotek og bandasjister.

Truls Vasvik (Ap) minner oss om at selv bleier har et innhold av politisk ideologi. Vasvik skriver i et leserinnlegg at regjeringen foreslår å kutte 30 millioner kroner på innkjøp av bleier, og fremstiller det som et angrep på mennesker med inkontinens og lignende. Vasvik hevder at de «nok en gang skal ta kostnaden for at de som har mest skal nyte godt av skattelettelser.»

For å begynne med det siste: Samtlige skattelettelser har som overordnet mål å skape flere arbeidsplasser. Det må være lønnsomt og attraktivt å etablere bedrifter dersom vi skal skape arbeidsplasser. Arbeidsplasser skaper skatteinntekter og velferd, og de utjevner sosiale ulikheter. God utdanning og arbeidsplasser er det viktigste vi kan gjøre for velferdsutvikling og sosial likhet. Vi i Høyre har ingen interesse av å gi penger til rike mennesker for hyggens skyld!

Det er ikke de inkontinente som skal ta kuttet på 30 millioner kroner, men næringslivet. Regjeringen kommer til å kreve av leverandører, apotek og bandasjister at de skal kutte avansene sine tilsvarende 30 millioner kroner. Innsparingen skal med andre ord tas ved å stille krav til leverandørene om å redusere sin fortjeneste. Ingen av produktene blir tatt ut av blåreseptordningen, så dette kommer ikke til å ramme brukerne.

Det er foreslått å sette en begrensning på 20 gratis bleieholdere i året, men dette forslaget gjelder kun for et av produktene på markedet. Dette er det dyreste produktet på markedet, et produkt som kan vaskes og brukes flere ganger. For rimeligere bleieholdere blir det ikke lagt begrensninger i antallet som er gratis.

Det er flere i næringslivet som må klare seg med lavere avanse for produktene sine. Barn som blir født med Føllings sykdom må unngå fenylalanin i kosten. Dette gjelder helt fra spedbarnsalder og ut livet. Regjeringen har foreslått en reduksjon i avansen for disse næringsmidlene. Dette vil ikke gå ut over pasientene på noen måte, men det reduserer fellesskapets utgifter.

Regjeringen foreslår å redusere avansen på flere produkter enn de nevnte. Brukerne det gjelder vil ikke merke noe til innsparingene, men andre pasientgrupper vil merke det. Innsparingene vil frigjøre til sammen 43,9 millioner som vi kan bruke til å styrke andre sider av helsevesenet. For dette dreier seg kun om å få mer helse ut av kronene. Ikke noe annet!

Er det noe du lurer på i statsbudsjettet 2019? Les mer her: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2018/sporsmaal-og-svar-om-statsbudsjettet-2019/