Nominasjon stortingsvalg 2021 – Har du kandidatforslag?

Du kan komme med dine forslag: I forbindelse med stortingsvalget 2021 har Vestfold og Telemark Høyre startet nominasjonsarbeidet. Det skal nomineres to valglister, én for hvert av stortingsvalgdistriktene Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark Høyres fylkesstyre har vedtatt en datoplan for nominasjonsprosessen. Frem til 31. mai ønsker komiteene forslag på stortingskandidater. Forslag sendes på epost til fylkessekretær Ole Espen Strand olestr@hoyre.no

Nominasjonsmøter

Nominasjonsmøtene avholdes lørdag den 7. november 2020.

Telemark Høyre i Skien

Vestfold Høyre i Tønsberg

Nominasjonskomite, Vestfold

Leder

Leif Flemming Bakke

Tønsberg

Medlem

Anne Strømøy

Sandefjord

Medlem

Rita Kilvær

Larvik

Medlem

Børre Jacobsen

Horten

Medlem

Marion Berg

Færder

Medlem UH

Anders Drangeid

Medlem SH

Johnny Olsrud

Nominasjonskomite,Telemark

Leder

Kari Lise Holmberg

Skien

Medlem

Christine B. Hermansen

Porsgrunn

Medlem

Hans Per Heistad

Vestmar/Bamble

Medlem

Bent Frode Bystrøm

Nome/Midt-/Øst-Telemark

Medlem

Kristine Sandall

Vest-Telemark

Medlem UH

Lars Tynning

Medlem SH

Ellen Ditlefsen

Følg for øvrig med på nyheter på Vestfold og Telemark Høyres facebooksider. Hvis du har spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med Vestfold og Telemark Høyres sekretariat på e-post olestr@hoyre.no