Nominasjons- og programkomité i Vestfold og Telemark Høyre til fylkestingsvalget 2019

Nominasjons- og programkomité til fylkestingsvalget 2019 er utnevnt. Fylkesstyrene i Vestfold og Telemark Høyre utnevnte i februar medlemmer til både nominasjonskomité og programkomité.

Fylkesleder i Vestfold Høyre, Alf Johan Svele er godt fornøyd med sammensetningen av komiteene:

«Vi har fått erfarne og dyktige politikere som leder av komiteene og det har vært viktig med tanke på at dette er første gang vi skal samarbeide over fylkesgrensene om et valg. For øvrig gir sammensetningen i komiteene god bredde og ulike erfaringer. I nominasjonskomiteen har det dessuten også vært vektlagt at medlemmene har et bredt nettverk som dekker hele den nye regionen.»

Nominasjonskomiteen vil ledes av Svein Flåtten fra Sandefjord. Svein Flåtten er i dag statssekretær ved statsministerens kontor etter å ha vært innvalgt på Stortinget fra Vestfold fra 2001 til 2017.

For øvrig er komiteen sammensatt av:

Tove Øygarden, Re/Tønsberg

Lene Westgaard-Halle, Larvik

Johnny Olsrud, Senior Høyre

Petter Ellefsen, Porsgrunn

Roger Heimdal, Notodden

Fredrik Halsen, Unge Høyre

«Prosessen med å finne kandidater til den felles fylkestingslisten for Vestfold og Telemark Høyre blir spennende», sier Svein Flåtten.

Det er vedtatt at det felles nominasjonsmøtet skal avholdes 24. november 2018.

Frem mot sommeren skal komiteen avklare med sittende fylkestingsrepresentanter for Vestfold og Telemark Høyre om disse ønsker å renomineres. Den videre prosessen er å få innspill fra lokalforeningene og medlemmer i Vestfold og Telemark Høyre. Videre skal det gjennomføres prøvenominasjoner eventuelt elektronisk urnominasjon der medlemmene voterer over foreslåtte listekandidater. Komiteens innstilling offentliggjøres senest 14 dager nominasjonsmøtet.

Programkomiteen ledes av Gunn Marit Helgesen fra Porsgrunn. Hun har vært fylkesordfører i Telemark og har siden 2012 vært styreleder i KS. Helgesen har lang fartstid i Telemark Høyre og ble innvalgt på Telemark fylkesting allerede i 1991.

«Komiteen er sammensatt av personer med solid erfaring fra fylkesting og representanter fra kommunepolitikken som vil se på fylkespolitikken med nye øyne. Det blir en spennende og utfordrende prosess å omfange de ulike politiske utfordringene i to fylker som blir en region», sier Helgesen.

«Vestfold og Telemark Høyre ønsker en bred og åpen prosess i programarbeidet slik at vi kan forme den beste politikken for den fremtidige regionen. Vi vil derfor invitere til innspill både innenfor partiet, men også fra interesseorganisasjoner og andre som engasjerer seg i fylkespolitikk», avslutter Helgesen.

Øvrige medlemmer av programkomiteen er:

Edvard Mæland, Flatdal

Per Lykke, Tinn

Birger Røseth, Senior Høyre

Rune Hogsnes, Tønsberg/Re

Mari Pran, Larvik

Karoline Aarvold, Unge Høyre