Nominasjonskomiteens innstilling – Stortingslisten 2021, Vestfold krets

Vestfold og Telemark Høyres nominasjonskomite for Høyre i Vestfold, la tirsdag frem sin innstilling til stortingsliste 2021.

Listen har dissens på plassene 1,3,4,5,8 og 9.

Komiteens medlemmer er, Leder, Leif Flemming Bakke, Tønsberg, Marion Berg, Færder, Anne Strømøy, Sandefjord, Børre Jacobsen, Horten, Rita Kilvær, Larvik, Anders Drangeid, Unge Høyre og Johnny Olsrud, Senior Høyre.

Nominasjonskomiteens leder, Leif Flemming Bakke er glad for at komiteen kan legge frem en liste med personer som har forskjellig bakgrunn og erfaring og med unge talenter, og som vil gjøre en god jobb både på stortinget og i partiet. Vi har også fått til en god kjønnsbalanse og med en gjennomsnittsalder på 45 år, sier Bakke

Komiteen har hatt mange hensyn å ta. Lokalforeningene har hatt åpne medlemsmøter og sendt oss sine anbefalinger. I tillegg har medlemmene hatt mulighet til å stemme på sine kandidater i en rådgivende uravstemning på nett.

— Komiteen har vært opptatt av å få en liste som representerer både kontinuitet og talent. Det har vært mange dyktige og engasjerte kandidater, og vi mener at vår innstilling, selv med dissens, sikrer bred representasjon fra hele stortingskretsen. Vi har satt sammen et utrolig godt lag for Vestfold, avslutter leder av komiteen, Leif Flemming Bakke.

Her er nominasjonskomiteens innstilling på Stortingsliste. Den behandles på nominasjonsmøte 7. november i Tønsberg:

PlassDissens*/EnstemmigNavnKommuneFødt
1DissensKårstein Eidem LøvaasFærder1967
2EnstemmigLene C. Westgaard-HalleLarvik1979
3DissensErlend LarsenSandefjord1965
4DissensRenate Sølversen BergeFærder1989
5DissensHenning WoldTønsberg1954
6EnstemmigTove TangenHorten1953
7EnstemmigHerman SannerholtUH/Larvik1997
8DissensTove ØygardenTønsberg1964
9DissensAlf Johan SveleHolmestrand1956
10EnstemmigYllka NeziriSandefjord1979
11EnstemmigAnders-Oliver JuvoddenHorten1996
12EnstemmigHedda WikeHolmestrand2000
13EnstemmigOle Martin HolteLarvik1983

*Dissensene fordeler seg slik.

1 og 3 plassen

Flertallet på fem som vil ha Kårstein Eidem Løvaas på førsteplass består av Leif Flemming Bakke, Marion Berg, Børre Jacobsen, Rita Kilvær og Anders Drangeid. Mindretallet på to som vil ha Erlend Larsen på førsteplass består av Anne Strømøy og Johnny Olsrud.

Flertallet og mindretallets medlemmer er det samme på tredjeplass.

4,5 og 8,9 plassen

Flertallet på fire som vil ha Renate Sølversen Berge på 4. plass og Henning Wold på 5. plass består av Leif Flemming Bakke, Børre Jacobsen, Rita Kilvær og Anders Drangeid. Mindretallet på tre som vil ha Tove Øygarden på 4. plass og Alf Johan Svele på 5.plass består av Marion Berg, Anne Strømøy og Johnny Olsrud.

Flertallet og mindretallets medlemmer er det samme på 8. og 9 plassen.