Nominasjonskomiteens innstilling Vestfold Høyres stortingsvalgliste 2017

Høyre står godt rustet til å vinne neste års Stortingsvalg i Vestfold. Nominasjonskomiteen har gledet seg over å ha hatt så mange dyktige kandidater å velge mellom. Vi mener at forslaget gir uttrykk for en god balanse mellom kjønn, alder og geografi og at vi dermed står godt rustet til å vinne neste års stortingsvalg i Vestfold.

Nominasjonskomiteens 7 medlemmer delte seg i innstillingen når det gjaldt 1. plassen på Høyres stortingsvalgliste i Vestfold. Et flertall på 4 nominerte Kårstein Eidem Løvaas på 1. plass mens mindretallet på 3 tok dissens og setter Svein Flåtten på 1. plass. Komitemedlemmene vektla egenskapene til de to meget gode kandidatene litt forskjellig.

Innstillingen til nominasjonsmøtet ser dermed slik ut:

 1. Kårstein Eidem Løvaas – 4 medlemmer: 1. Svein Flåtten – 3 medlemmer

Den videre listen er enstemmig fra nominasjonskomiteen.

 1. Lene Camilla Westgaard-Halle, Larvik
 2. Svein Flåtten, Sandefjord
 3. Kristin Surlien, Svelvik
 4. Henning Wold, Tønsberg
 5. Mathias Willassen Hanssen, Nøtterøy
 6. Renate Sølversen, Stokke
 7. Ingrid Margrethe Hillestad, Holmestrand
 8. Finn-Øyvind Langfjell, Horten
 9. Anne Strømøy, Sandefjord
 10. Erlend Larsen, Stokke
 11. Anette Haldorsen, Tønsberg
 12. Sindre Stang, Sande

Tor Steinar Mathiassen, Sandefjord – leder av komiteen, Birgitte Gulla Løken, Larvik, Andreas Muri, Svelvik, Leif Flemming Bakke, Tønsberg, Trine Aakermann, Horten, Sissel Roseng, SH, Herman Sannerholt, UH