Nominasjonskomiteens innstilling – Stortingslisten 2021, Telemark krets

Vestfold og Telemark Høyres nominasjonskomite for Høyre i Telemark, la fredag formiddag frem sin innstilling til stortingsliste 2021.

Listen har dissens på plassene 1,2,3 og 4.


Komiteens medlemmer er: Leder, Kari Lise Holmberg, Skien, Christine Hermansen, Porsgrunn, Hans Per Heistad, Bamble, Bent Frode Bystrøm, Tinn, Kristine Sandall, Nissedal, Lars Tynning, Unge Høyre og Ellen Ditlefsen, Senior Høyre.

Nominasjonskomiteens leder, Kari Lise Holmberg er glad for at komiteen kan legge frem en liste med personer som har forskjellig bakgrunn, erfaring, unge talenter og at det er en god geografisk fordeling. Kjønnsbalansen er 50 % kvinner og 50% menn, med en snittalder på 43 år, sier Kari Lise Holmberg.

Komiteen har hatt mange hensyn å ta. Lokalforeningene har hatt åpne medlemsmøter og sendt oss sine anbefalinger. I tillegg har medlemmene hatt mulighet til å stemme på sine kandidater i en rådgivende uravstemning på nett.

— Komiteen har vært opptatt av å få en liste som representerer erfaring og talent. Det har vært mange dyktige og engasjerte kandidater, og vi mener at vår innstilling, selv med dissens på de fire første plassene, sikrer bred representasjon fra hele stortingskretsen. Vi har satt sammen et utrolig godt lag for Telemark, avslutter leder av komiteen, Kari Lise Holmberg.

Her er nominasjonskomiteens innstilling på Stortingsliste. Den behandles på nominasjonsmøte 7. november i Langesund:

 

 Plass

Enstemmig/dissens*

Navn

Født

Kommune

 

 

 

 

 

1

Dissens*

Karoline Aarvold

1995

Skien

2

Dissens*

Steinar Bergsland

1968

Tinn

3

Dissens*

Mahmoud Farahmand

1979

Porsgrunn

4

Dissens*

Emilie Schäffer

1969

Skien

5

Enstemmig

Lars Inge Rønholt

1970

Bamble

6

Enstemmig

Veslemøy Wåle

1990

Notodden

7

Enstemmig

Fredrik Halsen

1997

Unge Høyre

8

Enstemmig

Helene Røsholt

1987

Skien

9

Enstemmig

Hilde Petrikke Østlie

1972

Bamble

10

Enstemmig

Lene Nordhus

1989

Midt-Telemark

11

Enstemmig

Edvard Mæland

1957

Seljord

12

Enstemmig

Petter Ellefsen

1957

Porsgrunn

*Dissensene fordeler seg slik.

1. og 4. plassen

 

Flertallet på fem som vil ha Karoline Aarvoll på førsteplass består av Christine Hermansen, Ellen Ditlefsen, Hans Per Heistad, Lars Tynning og Kristine Sandall.  Mindretallet på to som vil ha Emilie Schäffer på førsteplass består av Kari Lise Holmberg og Bent Frode Bystrøm.

Flertallet og mindretallets medlemmer er det samme på fjerdeplass.

 

2. og 3. plassen

Flertallet på fire som vil ha Steinar Bergsland på 2. plass er Hans Per Heistad, Kari Lise Holmberg, Lars Tynning og Bent Frode Bystrøm.  Mindretallet på tre som vil ha Mahmoud Farahmand på 2 plass er Christine Hermansen, Kristine Sandall og Ellen Ditlefsen.

Flertallet og mindretallets medlemmer er det samme på 3 plassen.