Nominasjonsprosessen i Vestfold og Telemark

Nominasjonsprosessen til fylkestingslisten for Vestfold Høyre og Telemark Høyre har startet opp

Datoplan:

26. april – Sittende representanter tilskrives med spørsmål om de ønsker gjenvalg. Frist for svar 10. mai.

12. mai – Organisasjonsleddene bes om å sende alfabetisk liste på kandidater. Frist 13. juni.

Perioden juni-september – arbeid i komiteene

17. – 30. september – prøvenominasjon og urnominasjon.

1. oktober – Offentliggjøring resultater av prøve- og urnominasjon

21. oktober innkalling av delegater til nominasjonsmøtet

5. november – Nominasjonskomiteens forslag til fylkestingsliste offentliggjøres.

19. november – Nominasjonsmøte i Vestfold krets og Telemark krets