Nominasjonsprosessen til Stortingsvalget 2017

Nominasjonskomiteen har igangsatt arbeidet med valglisten og sittende representanter er blitt forespurt om de ønsker renominasjon. Fristen for å svare er 10. juni.

Fylkesstyret utnevnte i møte 4. februar nominasjonskomité til stortingsvalget 2017.

Komiteen består av:

Tor Steinar Mathiassen (leder), Sandefjord E-post tomathia@online.no Mobil 915 32 354

Birgitte Gulla Løken, Larvik E-post birgitte.gulla.loken@larvik.kommune.no Mobil 450 13 168

Andreas Muri, Svelvik E-post andreasmuri@me.com Mobil 980 85 254

Leif Flemming Bakke, Tønsberg E-post bakke@capnova.no Mobil 907 22 200

Trine Aakermann, Horten trinet@vfk.no Mobil 930 29 156

Sissel Roseng, Vestfold Senior Høyre E-post sisselroseng@outlook.com Mobil 900 48 282

Herman Sannerholt, Vestfold Unge Høyre E-post Herman.sannerholt@gmail.com Mobil 954 52 474

Komiteen ber om forslag til aktuelle kandidater og frist for innsending er 10. juni 2016.

Forslag sendes: tomathia@online.no eller vestfold@hoyre.no

Nominasjonsmøtet avholdes 5. november 2016 på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.

Nominasjonskomiteen har satt opp følgende datoplan for prosessen:

Innen 10.juni Svarfrist sittende representanter.

Innen 10.juni Svarfrist forslag på kandidater fra lokalforeninger, medlemmer og andre.

Juni-Aug Nominasjonskomiteen vurderer egne og innkomne forslag og avklarer om foreslåtte personer ønsker å stille. Alfabetisk navneliste utarbeides og presenteres.

September Det avholdes urnominasjon der alle medlemmer kan avgi stemme elektronisk eller via tilsendt stemmeseddel.

Innen 1. oktober Lokalforeningene velger delegater til nominasjonsmøtet.

22. oktober Nominasjonskomiteen offentliggjør kandidatlisten.

5. november Nominasjonsmøte avholdes på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.