Nominasjonsprosessen i Vestfold og Telemark Høyre

Nominasjonskomiteen for Vestfold og Telemark Høyre har igangsatt arbeidet med å legge frem forslag til valgliste til fylkestingsvalget 2019.

Oversikt over arbeidsprosessen i nominasjonskomiteen:

19.Juni

Henvendelse sendes til;

De sittende representanter og vararepresentanter (eventuelt alle listekandidater 2015) tilskrives med spørsmål om de ønsker å stille seg til disposisjon i kommende prosess.

30.juli

Purringmedio juli

Frist for svar fra de sittende representantene med varaer. (Eller alle forespurte. Svarene offentliggjøres (Media/FB))

August

Henvendelse sendes til;

 1. Organisasjonsleddene med oppfordring om å fremme forslag på kandidater til listen.
 2. Unge Høyre og Senior Høyre kan tilsvarende sende inn forslag til valgliste
 3. Våre medlemmer (e-post) med invitasjon om å komme med forslag.
 4. bsp; Oppfordring kan og legges ut på våre nettsider samt FB sider

Sistefrist 14. september

Frist for å sende inn forslag på navn fra organisasjonsleddene og evnt. medlemmene

Mandag 17. september kl. 18:00

Møte i nominasjonskomiteen

Gjennomgang av foreslåtte navn før utsendelse til lokalforeninger

Innen1. oktober

Nominasjonskomiteen sender ut en alfabetisk liste over de foreslåtte kandidater. Listen legges ut på nettsider.

8.oktober – 2. november

Kommuneforeningenes prøvenominasjon pågår i Telemark.

Urnominasjon i Vestfold.

SISTEFRIST: 2. november

Telemark

Kommuneforeningene i Telemark avholder lokale prøvenominasjonsmøter INNEN fredag 2. november 2018 og behandler følgende saker;

 1. Forslag til valgliste for fylkestingsvalget 2019 for Vestfold og Telemark Høyre.
 2. Valg av utsendinger fra foreningen til nominasjonsmøtet

Resultatene samt navn på delegater til nominasjonsmøtet skal sendes umiddelbart (og senest 2.november) til Telemark Høyres sekretariat; telemark@hoyre.no

Unge Høyre og Senior Høyre kan tilsvarende sende inn forslag til valgliste, dog ikke foreta valg av utsendinger til nominasjonsmøtet. Valgene må gjøres på lokalt møte, dersom Unge Høyre og Senior Høyre skal være representert fra foreningen på nominasjonsmøtet 24. november.

Vestfold

Detavholdes urnominasjon i Vestfold.

Foreninger i Vestfold avholder medlemsmøter innen 2. november, der de velger delegater til nominasjonsmøtet.

 1. Valg av utsendinger fra foreningen til nominasjonsmøtet

Navn på delegater til nominasjonsmøtet skal sendes umiddelbart (og senest 2.november) til Telemark Høyres sekretariat; telemark@hoyre.no

Unge Høyre og Senior Høyre kan tilsvarende sende inn forslag til valgliste, dog ikke foreta valg av utsendinger til nominasjonsmøtet. Valgene må gjøres på lokalt møte, dersom Unge Høyre og Senior Høyre skal være representert fra foreningen på nominasjonsmøtet 24. november.

Resultatet av prøvenominasjonene offentliggjøres fortløpende på nettsider og FB-sider.

5. november

Møte i nominasjonskomiteen

 • Intervju – toppkandidater
 • Forslag til antall personer på listen (41-61)
 • Innstilling til fylkestingsliste.

8. november

Møte i nominasjonskomiteen

 • Intervju – toppkandidater
 • Innstilling til fylkestingsliste.

12. november

Møte i nominasjonskomiteen

– Alternativ dato, dersom vi ikke blir ferdig den 5. og 8. november.

Innen14. november 2018

Nominasjonskomiteen fremlegger sitt endelige forslag til valgliste. Denne sendes utsendingene til nominasjonsmøtet og offentliggjøres (Vestfold og Telemark Høyres nettsider sider) samtidig.

Lørdag24. november 2018

Kl. 12.00

Vestfold og Telemark Høyres nominasjonsmøte avholdes på Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund


Nominasjonskomiteens medlemmer:

Svein Flåtten, Sandefjord leder av komiteen

Tove Øygarden, Re/Tønsberg

Lene Westgaard-Halle, Larvik

Johnny Olsrud, Senior Høyre

Petter Ellefsen, Porsgrunn

Roger Heimdal, Notodden

Fredrik Halsen, Unge Høyre