Norge er et av de landene i verden med minst forskjeller

Den viktigste forskjellen mellom folk står mellom de som har en jobb og de som står utenfor. Den forskjellen vil Høyre gjøre noe med. Det er arbeid, ikke trygd, som minsker ulikhet, og Høyre har startet en omfattende inkluderingsdugnad i arbeidslivet.

Tove Øygarden, Stortingskandidat Vestfold

I et innlegg i avisen tidligere i sommer svartmaler SV´s Heming Olaussen det norske velferdssamfunnet til det ugjenkjennelige. Olaussen ramser opp det han mener er regjeringens usosiale kutt uten å sette endringene i en større sammenheng.

Høyre har en sosial historie vi er stolte av. Høyre i regjering har videreutviklet velferdssamfunnet vårt. Norge er et av de landene i verden med minst forskjeller. Også etter 8 år med Høyre i regjering.

La det være klart; Høyre mener at velferdssamfunnet alltid skal stille opp for dem som trenger det mest, og at de med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børen. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. En god skole og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet.

Olaussen sier at Høyre har gjort livet vanskeligere for mange mennesker. Jeg mener at Høyre har gjort livet bedre for mange. Høyre har blant annet styrket barnetrygden og innført fritidskort for barn mellom seks og atten år. Vi har gjort barnehagen billigere for familier med lav inntekt, støtter prosjekter med gratis skolefritidsordning, kulturtilbud og sommerferie for barn med familier med lav inntekt. Alt dette mener jeg er tiltak som gjør livet lettere for mange.

Olaussen kritiserer regjeringens kutt i skattefinansiert fysioterapi for noen få grupper, men lukker øynene for at denne ordningen er erstattet med en ny diagnoseliste, senket egenandelstiltak for alle, automatisert frikort og heving av aldersgrense for fritak fra 12 til 16 år, slik at 9000 barn slipper egenandeler. Dermed gir regjeringen flere innbyggere flere nødvendige tilbud.

Det kan høres brutalt ut med kutt i brillestøtte til barn. Kuttet i denne stønaden var velbegrunnet, men det har kanskje forsvunnet i svartmalende overskrifter. Brillene det ble gitt støtte for var uforklarlige og vesentlig dyrere enn gjennomsnittsprisene i referanseundersøkelsen. Det er ingen grunn til at briller med støtte fra staten skal være dyrere enn de samme brillene uten støtte.

Regjeringen øker budsjettet for bostøtte, samtidig som minsteutbetalingen av bostøtte er redusert, slik at flere er kvalifisert for bostøtte. Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har over 50.000 husstander fått mer enn 60 milliarder i startlån. Dette er tiltak som er med på å minske antall bostedsløse.

Den viktigste forskjellen mellom folk står mellom de som har en jobb og de som står utenfor. Den forskjellen vil Høyre gjøre noe med. Det er arbeid, ikke trygd, som minsker ulikhet, og Høyre har startet en omfattende inkluderingsdugnad i arbeidslivet. Spesielle og tilpassede tilbud om hjelp for langtidsledige, individuelt tilbud for arbeidssøkere under 30 år, og hurtigspor for flyktninger og innvandrere, er alle tiltak som gir et springbrett inn, eller tilbake, til arbeidslivet.

Høyre er først og fremst et parti for helt vanlige mennesker. Vi arbeider for å videreutvikle og modernisere velferdsstaten, samtidig som vi forbereder Norge på lavere oljeinntekter i årene som kommer. Det viktigste vi kan gjøre for at alle skal få det bedre vil alltid være en god skole med muligheter for alle, at det er enklere å etablere sin egen bedrift, et godt helsevesen og god integrering av innvandrere. Vi arbeider hardt hver eneste dag for å forbedre disse områdene.