Norge som medisinprodusent?

Alt ville vært mye enklere dersom legemidlene vi trenger hadde blitt produsert i Norge, men er det så enkelt som det høres ut? Mangelen på legemidler er et stort problem for menneskene som rammes. Mediedekningen kan gi inntrykk av at det kun er Norge som lider av legemiddelmangel, men det stemmer ikke. Dette er et globalt problem

Enkelte politikere og pressgrupper gir inntrykk av at legemiddelmangelen kan løses ved å starte opp produksjon av medisiner i Norge, men det er i mange tilfeller umulig.

Legemiddelindustrien gjør omtrent hva den kan for å tjene penger – det vil i denne sammenhengen si: Dersom de kunne unngått legemiddelmangelen, ville de gjort det. I fjor var 43% av manglene forårsaket av produksjonsproblemer.

Så hvorfor kan vi ikke bare begynne å produsere medisiner i Norge? Forskning på nye legemidler er svært omfattende, tidkrevende og kostbare før de blir satt i produksjon. Fra en patentsøknad er godkjent har en produsent enerett på legemiddelet i 20 år. Av disse 20 årene går det gjerne bort 8-12 år på kliniske studier og to år til markedsføringstillatelse før produktet kommer i salg. Da er det igjen 6-10 år hvor legemiddelet er i salg og hvor produsenten skal tjene inn utviklingskostnadene. I disse årene har produsenten enerett på salg, dermed kan vi ikke starte produksjon av disse legemidlene.

Etter 20 år kan hvilken som helst fabrikk lage kopier av de originale legemidlene. I Norge er det 11 selskaper som produserer legemidler som har markedsføringstillatelse. En norsk fabrikk er likevel ingen garanti for å slippe legemiddelmangel, for mange av de viktigste virkestoffene produseres bare ett sted i verden, og da gjerne i India eller Kina.

Å etablere en norsk, statlig legemiddelfabrikk er heller ingen garanti for å styrke tilbudet til pasientene. Dersom produktene ender opp med å bli dyrere enn de vi kjøper hos dagens produsenter, blir det mindre penger igjen til andre pasienter. Det er viktig for norske pasienter at vi får mest mulig legemidler for det budsjettet vi til enhver tid har til legemidler.

Regjeringen arbeider aktivt med å løse legemiddelmangelen, blant annet i et europeisk samarbeid for å forebygge og redusere antall tilfeller av legemiddelmangel i Europa. Vi forventer at Brexit kommer til å forsterke mangelen på legemidler. Blant annet derfor blir det utarbeidet nye lover som skal sikre norsk beredskap. Det er i tillegg foreslått å utvide beredskapslageret av legemidler, både i antall og lagringstid.

Det er Legemiddelverket som følger opp manglene, blant annet ved å oppfordre norske produsenter til å produserer kopier – i de tilfellene hvor det er mulig. Legemiddelverket løser de fleste manglene ved å tillate salg av utenlandske pakninger. I en del tilfeller må pasientene gå over til andre legemidler som har omtrent samme virkning, og i noen få tilfeller må det innføres rasjonering av legemidler.

Regjeringspartiene har tilført Legemiddelverket økte ressurser slik at de skal klare å håndtere legemiddelmangelen på en bedre måte. SP foreslår overraskende nok å fjerne denne ekstrabevilgningen, noe som vil skape større problemer for våre pasienter.